Hjort spiller hasard med EU-formandskab

Arbejdsmarkedsforsker advarer regeringen mod konfrontationskurs med LO og DA op til dansk EU-formandskab. Beskæftigelsesministeren afviser kritikken.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) risikerer at sætte det danske EU-formandskab over styr, mener arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Flemming Ibsen.

»Det danske EU-formandskab er vigtigt, også på arbejdsmarkedsområdet, hvor især det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar i fremtidens Europa står højt på dagsordenen. Det er områder, hvor Danmark som formandsland virkelig har noget at byde på, men også et område, hvor ministeren ikke kommer nogen vegne uden arbejdsmarkedets parter,« siger Flemming Ibsen.

»VK-regeringen har brug for det danske arbejdsmarkedssystem under formandskabet, og så spiller den så hårdt ud med deltidslov, blokade-ret, eksklusivaftaler og så videre, at man lægger op til konfrontation med dem, man har allermest brug for støtte fra for at gøre formandskabet til en succes,« siger Flemming Ibsen.

Risiko for uro

Udover at den ny borgerlige regering har brug for den politiske opbakning fra både Dansk Arbejdsgiverforening og LO under formandskabet, har man også brug for ro på arbejdsmarkedet. Men Flemming Ibsen vurderer, at regeringens sidste udmelding om at forbyde eksklusivaftaler via lov i løbet af efteråret vil være en ideologisk provokation, hvor Danmark risikerer arbejdsnedlæggelser og strejker i efteråret, og dermed vil det skabe uro omkring formandskabet.

Han kalder det en »helt forfejlet strategi« fra regeringens side og peger på, at sådan som deltidsloven er forløbet, svækker det regeringens position op til og under EU-formandskabet.

Endelig beklager han, at Claus Hjort på den måde »spiller hasard med det danske EU-formandskab«, hvor det er afgørende, at Danmark sætter så mange og store fingeraftryk som muligt også på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken.

Claus Hjort Frederiksen er ifølge Flemming Ibsen tvunget til at komme med tilnærmelser til LO, hvis han vil have et ben til jorden både i gennemførelsen af integrationspakken, af job-planen »Flere i arbejde« og i gennemførelsen af det danske EU-formandskab.

Afviser kritikken

Beskæftigelsesministeren afviser kritikken og kan ikke se nogen sammenhæng mellem det danske EU-formandskab og forløbet omkring deltidsloven.

»Jeg deler slet ikke bekymringen, og i de samtaler, jeg har med parterne omkring formandskabet, erklærer de sig alle parate til at gøre deres bedste under EU-formandskabet. Danske interesser for EU’s arbejdsmarkedspolitik vejer tungere end indenrigspolitiske uenigheder, og jeg tror slet ikke på, de hjemlige tvister vil blokere for nogle EU-resultater,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Ministeren fremhæver, at han tillægger EU-formandskabet stor betydning og vil kæmpe for at få forståelse for danske mærkesager.

»Ministre fra andre EU-lande ser med stor beundring på opbygningen af det danske arbejdsmarked, og det vil der ikke blive ændret på,« fastslår Claus Hjort Frederiksen.

Danmark overtager EU-formandskabet fra 1. juli frem til årsskiftet. Allerede i juli mødes arbejds- og socialministre fra EU-landene i Danmark for at diskutere nye strategier som modtræk til marginalisering og udelukkelse på arbejdsmarkedet.