Hjort: Nej til indgreb mod »hyr-og-fyr«

Af Karsten Christensen

En række virksomheder misbruger det offentlige arbejdsløshedssystem ved at fyre ansatte i stedet for at planlægge produktionen bedre. Socialdemokraterne ønsker indgreb.

Virksomheders dårlige planlægning af produktionen koster hvert år staten et stort millionbeløb, fordi medarbejdere sendes på dagpenge i perioder med nedgang i ordrerne. En ny undersøgelse fra a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, viser, at mange virksomheder vælger »hyr-og-fyr« politikken frem for at planlægge bedre. Sekretariatschef i AK-samvirke, Torben D. Jensen, foreslår derfor, at regeringen indfører ordninger, som tilskynder virksomhederne til at beholde personalet frem for at fyre.

Problemstillingen blev også rejst sidste år i en rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab. Formanden for rådet, Torben M. Andersen, foreslår at ændre antallet af ledighedsdage, hvor arbejdsgiveren skal betale løn til en medarbejder – de såkaldte G-dage. I dag skal arbejdsgiverne kun betale løn de to første dage, og herefter tager det offentlige over.Men regeringen afviser at gribe ind.

»Regeringen har ingen planer om at ændre reglerne,« siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til NET-Redaktionen.

AK-Samvirke har gjort op, at de samlede dagpengeudgifter til fyrede medarbejdere sidste år udgjorde 9,5 milliarder kroner. Til sammenligning udgør statens udgifter til medarbejdere, der selv sagde op i 2002, 1,2 milliarder kroner.

Arbejdsmarkedsordfører Jan Petersen (S) er enig i, at der bør gribes ind og vil i denne uge fremlægge en række forslag.

»Svingdørsdagpenge nærmer sig legal spekulation i et godt dagpengesystem,« siger han til Politiken.

Arbejdskraftchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Tina Voldby, advarer om, at det vil blive udbudt langt færre job, hvis det bliver for dyrt at skille sig af med folk igen.

»Det betyder, at de ledige får langt færre chancer for igen at komme ind på jobmarkedet,« siger hun.