Hjort i samråd om kræftrisiko

Af

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen skal nu forklare, hvordan han vil gøre op med de lavtlønnedes stærkt forøgede risiko for kræft. Foreløbig har Hjort bedt branchearbejdsmiljørådene om at opprioritere indsatsen, men der følger ingen penge med.

Nu skal beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) tvinges til at forholde sig konkret til, at lavtlønnede og ufaglærte grupper inden for blandt andet industri, transport og i restaurationsbranchen har langt større risiko for kræft end andre lønmodtagergrupper. Det mener Socialdemokraternes næstformand i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, Bjarne Laustsen, som derfor har kaldt ministeren i åbent samråd i arbejdsmarkedsudvalget 2. april.

»Hjort prøver hele tiden at køre uden om og vil ikke forholde sig til den reelle problemstilling, at dårligt arbejdsmiljø er skyld i, at mange lønmodtagere får en dødbringende sygdom,« siger Bjarne Laustsen.

Ugebrevet A4 offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Arbejdstilsynet, som dokumenterer, at en række lavtlønnede grupper langt oftere end befolkningen generelt udvikler kræft, som er den hyppigste dødsårsag i Danmark, og som i 1999 var skyld i mere end 15.000 – eller over 26 procent af samtlige dødsfald. I undersøgelsen har man analyseret, hvad samtlige næsten 400.000 danske lønmodtagere, der blev ramt af kræft i perioden 1970-1997, havde arbejdet med tidligere, og rapporten giver dermed det hidtil klareste billede af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og kræft.

Socialdemokraterne mener dels, at der skal flere penge til Arbejdstilsynet og forskning i arbejdsmiljø, og dels at alle brancher bør tvinges til at tilslutte sig Bedriftssundhedstjenesten, som rådgiver virksomhederne om arbejdsmiljø. Samtidig mener Bjarne Laustsen, at indsatsen mod kræftfremkaldende stoffer bør være et af de fire højest prioriterede indsatsområder for Arbejdstilsynet, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Beskæftigelsesministeren vil imidlertid ikke bevilge flere penge eller ændre på de områder, som Arbejdstilsynet skal prioritere. Han har dog som følge af den nye undersøgelse skrevet et brev til branchearbejdsmiljørådene, hvor de opfordres til at nærlæse rapporten og vurdere, om resultaterne giver anledning til at iværksætte nye initiativer, der kan nedbringe kræftrisikoen i de forskellige brancher. Samtidig skal branchearbejdsmiljørådene inden 4. april melde tilbage til ministeren og fortælle, hvad de hidtil har gjort, og hvad de fremover vil gøre for forebyggelsen af kræftrisici.