Hjort er klar med plan for østarbejdere

Af | @JanBirkemose

Borgere fra de nye EU-lande skal have mulighed for at arbejde i Danmark efter EU-udvidelsen. Men regeringen er næsten klar med et sæt stramme betingelser, så østeuropæerne ikke kan misbruge de danske sociale ydelser.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og integrationsminister Bertel Haarder (V) er lige på trapperne med en plan for, hvordan det danske arbejdsmarked skal håndtere udvidelsen med de nye EU-lande fra maj 2004. I løbet af denne uge skal regeringen mødes med både Socialdemokraterne og de radikale i et forsøg på at få opbakning til planen, der ifølge oplysninger til Ugebrevet A4 bedst kan karakteriseres som en halv overgangsordning.

Regeringens tanke er, at de nye EU-borgere skal have mulighed for at søge arbejde i Danmark, men at det skal ske under stramme regler, der forhindrer masseindvandring og misbrug af sociale ydelser. Planen er derfor, at polakker, letter og andre nye EU-borgere skal have lov at opholde sig i Danmark i et halvt år, mens de søger arbejde. Efter periodens udløb skal de jobsøgende forlade landet, og der er ikke mulighed for at få sociale ydelser. Hvis den jobsøgende person ikke kan forsørge sig selv, forsvinder opholdstilladelsen.

Ægtefæller og børn er velkomne

Det samme gælder de østarbejdere, der får opholdstilladelse, fordi de allerede har fået job.

Forudsætningen for opholdstilladelsen er, at østarbejderne i forvejen har en kontrakt om et dansk job. Mister personen jobbet, betyder det også et farvel til opholdstilladelsen. For at undgå løntrykkeri og nedbrydning af et velreguleret dansk arbejdsmarked vil arbejds- og opholdstilladelser dog kun blive givet til ansættelse på virksomheder, der enten er overenskomstdækkede eller har overenskomstlignende vilkår.

Det vil dog også være muligt at få tilladelse til at arbejde på virksomheder, som ikke lever op til de generelle vilkår. I sådanne tilfælde skal tilladelser dog først godkendes af de lokale arbejdsmarkedsråd. Det samme gælder, hvis der er tvivl om vilkårene på de virksomheder, der ikke har overenskomst, men hvor medarbejderne dog arbejder på overenskomstlignende vilkår.

Mens det endnu er uklart, hvordan regeringen vil tackle spørgsmål som sygedagpenge, børnecheck og andre sociale ydelser, er det regeringens tanke, at østarbejderne kan medbringe deres ægtefælle og børn.

Socialdemokraterne er velvillige

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Jan Petersen er også indstillet på, at der skal findes en bred løsning mellem Folketingets partier.

»Men tilladelserne skal følges tæt, og vi mener, det er nødvendigt, at der bliver adgang til statistik, der viser hvilke virksomheder, der ansætter de nye EU-borgere. Desuden skal der være helt klare linjer for kompetencedelingen mellem arbejdsmarkedsrådene og Udlændingestyrelsen.

Ellers risikerer vi, at afgørelserne kommer til at cykle frem og tilbage mellem flere instanser,« siger Jan Petersen.

EU’s tiltrædelsesaftale med de nye lande åbner op for, at de »gamle« lande må indføre den slags overgangsordninger i en periode på op til syv år. Og Tyskland og Østrig har benyttet sig af den mulighed til at lukke deres arbejdsmarkeder for de nye EU-borgere i syv år. Regeringens tanke er, at den nye »bløde« overgangsordning i første omgang skal gælde de første to år efter udvidelsen. Hvis det bliver nødvendigt, skal det dog også være muligt senere at lave strammere vilkår for østarbejderne.

Et udvalg med embedsmænd fra flere mini-sterier afleverede i foråret en tyk rapport, der gennemgik de sociale ydelser, og i hvilket omfang de kan frygtes misbrugt efter udvidelsen. Og det er på baggrund af den rapport, at regeringen nu er i færd med at lave konkrete stramninger.