Hjort afviser begrænsning af konfliktret

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

Hellere høj overenskomstdækning end begrænset konfliktret, mener beskæftigelsesministeren.

Overenskomst Tiden er ikke inde til at begrænse faglige organisationers konfliktret. Det slår beskæftigelsesministeren fast over for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg i forbindelse med et beslutningsforslag fra Kristendemokraterne om retten til at konflikte mod virksomheder, der har overenskomst med en anden fagforening.

»Regeringen har vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at foretage et indgreb, som fundamentalt vil ændre den måde, vi hidtil har fordelt rollerne på det danske arbejdsmarked, og som vil få vidtrækkende konsekvenser,« skriver ministeren i et svar til udvalget.

I lyset af den kommende EU-udvidelse mener han ikke, at tiden lige nu er egnet til at begrænse organisationernes redskaber til at sikre en høj overenskomstdækning. Men han opfordrer fagforeninger til at sikre overenskomstdækning med virksomheder uden overenskomst i stedet for at løbe efter virksomheder, der allerede har overenskomst til anden side.

Beskæftigelsesministeren understreger, at vold og hærværk er helt uacceptabelt og ikke en del af det arbejdsretlige system:

»Det vil være en politimæssig opgave at vurdere, om sådanne pressionsmidler er i strid med straffeloven eller politivedtægten.«

Beslutningsforslaget og Folketingets behandling af det kan læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk/Samling/20031/beslutningsforslag_oversigtsformat/B60.htm