Hjort aflyser fælles system for ledige

Af | @GitteRedder

Kommunerne spænder ben for hurtig gennemførelse af det såkaldt enstrengede system for kontanthjælps- og dagpengemodtagere, og nu vil beskæftigelsesministeren koncentrere sig om at skabe ensartede regler og vente med en ny struktur.

Efter hårdt pres fra kommunerne udskyder regeringen gennemførelsen af det såkaldt enstrengede system for kontanthjælps- og dagpengemodtagere i mindst fem år. Dermed er det tvivlsomt, om dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere nogensinde kommer til at henvende sig samme sted for at få formidlet arbejde og blive aktiveret.

Et enstrenget system, hvor Arbejdsformidlingen og det kommunale system smedes sammen, er en del af forhandlingerne mellem regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter om at få flere i arbejde.

Ved regeringsdannelsen i november blev dele af socialministeriet flyttet over i det gamle arbejdsministerium, der blev gjort til et nyt superministerium under ledelse af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Den overordnede idé med beskæftigelsesministeriet er at samle alle typer af ledige, både dem på kontanthjælp og dem på dagpenge, i et sammenhængende og forenklet system.

Men regeringen havde gjort regning uden vært. Kommunerne kræver maksimal indflydelse på kontanthjælpssystemet og størst mulig frihed i den sociale aktivering. Hvis kommunerne skal afgive opgaver og ansvar, vil de også lettes for det økonomiske ansvar, lyder kravet fra Kommunernes Landsforening (KL), som regeringen tilsyneladende har bøjet sig for.

»Fra regeringens side har man nu valgt at spille meget forsigtigt ud og gå væk fra et enstrenget system over til en mere gradvis samtænkning af de to vidt forskellige systemer, som AF og kommunerne jo er,« siger chefkonsulent i KL, Ulrik Petersen.

Han kalder det fornuftigt, at regeringen tager sig tid, inden man skal gennemføre så væsentlige skridt i arbejdsmarkedspolitikken.

»Det kræver mange overvejelser og er en svær øvelse, fordi der er vidt forskellige arbejdsmetoder, økonomiske incitamenter og virksomhedskulturer i AF og kommunerne. Der er problemstillinger, som der ikke er snuptagsløsninger på, og til dato har ingen peget på den nemme og geniale løsning for, hvordan et nyt samlet system skal se ud,« siger Ulrik Petersen.

Under fireparts-forhandlingerne, der for øjeblikket holder feriepause, har både KL og andre parter peget på forskellige problemer i forbindelse med en sammenlægning, og det har gjort stort indtryk i ministeriet. Målet om en beskæftigelsesservice med én indgang for alle ledige og virksomhederne opretholdes, men ministeren erkender, at der er tale om store og nye skridt, der ikke kan tages på en gang.

I første omgang foreslår regeringen derfor parterne omkring forhandlingsbordet, at man koncentrerer sig om at skabe ensartede regler for alle ledige og udvikler en fælles visitationsmodel for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.  

Grundlæggende har KL ikke ønsker om at forpurre regeringens målsætning om at bevæge sig hen mod et samlet arbejdsmarkedssystem.

»Visionen om, at man kan gå et sted hen for at få en bedre betjening og arbejdsmarkedsservice, hvad enten du er på dagpenge, kontanthjælp eller er en virksomhed, er rigtig at holde fast i. Vi kan godt lave et mere hensigtsmæssigt system end i dag, men man skal huske, at kommunerne har i særklasse et økonomisk ansvar, mens de forsikrede og aktørerne i dagpengesystemet ikke på samme måde er bundet op af et økonomisk ansvar,« siger Ulrik Petersen.