SWEET DREAMS

Her er EP-kandidaternes europæiske drømme

Mere grænsekontrol. Et grænseløst Europa. Mere samarbejde. Mindre EU. Eller Danmark ud af EU. Den europæiske drøm antager mange former. Her er 59 drømme fra syv partiers kandidater til Europa-Parlamentet.

Fremtidens Europa kan cykle i mange forskellige retninger, viser A4's indsamlede drømme fra syv partiers kandidater til Europa-Parlamentet.

Fremtidens Europa kan cykle i mange forskellige retninger, viser A4's indsamlede drømme fra syv partiers kandidater til Europa-Parlamentet.

Foto: Thinkstock

Klik her for at læse artiklen: Den europæiske drøm er sprængt til atomer

DANSK FOLKEPARTI

 

Morten Messerschmidt
'Et fleksibelt Europa, hvor medlemslandene ikke presses ind i en forbundsstat, men selv afgør, hvor meget suverænitet de vil afgive. Fx. bør Danmark have grænsekontrollen tilbage og et velfærdsforbehold.'

Anders Vistisen
’Et Europa, hvor de enkelte nationalstater er det bærende element og samarbejder på en række grænseoverskridende områder.’

Rikke Karlsson
’Et Europa hvor vi samarbejder landene imellem, men hvor nationalstaterne selv kan sige til og fra på de områder, de ønsker at samarbejde om. Et EU hvor landene har større selvbestemmelsesret. Et EU som ikke tvinger sine borgere til noget, de hverken ønsker sig eller er klar til. At Danmark får et velfærdsforbehold og en genoptagelse af grænsekontrollen.’

Karsten Lorentzen
’Et Europa bestående af frie, selvstændige nationer, hvor man samarbejder om det væsentlige og grænseoverskridende - men uden afgivelse af selvbestemmelse.’

Jørn Dohrmann
’Et fleksibelt Europa hvor landene selv afgør, hvad man vil deltage i.’

Susanne Eilersen
’Min drøm er et mindre EU, hvor medlemslandene selv bestemmer, hvad de vil samarbejde med EU om-’

Kristina Jørgensen
’Et Europa, med selvstændige lande, der kun opnår goder ved fælles handels- og klimapolitik samt teknisk samarbejde og med folkevalgte ledere.’

Githa Nelander
’Mindre EU og mere Danmark.’

Danni Olsen
’EU skal være et tag-selv-bord af samarbejde. Der i meget lille grad forpligter medlemslandene. Medlemslandene skal nemmere kunne forlade og tiltræde hvert enkelt samarbejde. Det skal til hver en tid være politikkerne i medlemslandene, der tager beslutninger vedrørende deres eget land.’

 

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

 

Rina Ronja Kari
’Et europæisk samarbejde med respekt for forskellighed, og hvor demokrati er i fokus. Med andre ord ikke det EU vi kender, men et helt andet samarbejde.’

Lave K. Broch
’Jeg drømmer om et Europa, hvor der er plads til forskellighed og hvor værdier om demokrati, bæredygtigt miljø, velfærd og globalt udsyn prioriteres. Helt konkret ønsker jeg, at Danmark frigøres fra EU og tager initiativ til et tættere nordisk samarbejde/et nordisk forbund og at Norden indgår aftaler med lande i Europa og verden samt at vi styrker FN og folkeretten - for at sikre udviklingen af en bedre verden.’

Ole Nors Nielsen
’Alle lande samarbejder på lige fod. Gensidig respekt for nationale forhold. Beslutninger tages nationalt.’

Jørgen Grøn
’Et Europa bestående af selvstændige, suveræne stater, der samarbejder med hele verden.’

Brian Olsen
’Et Europa befriet for kapitalistisk udbytning og udnyttelse Et Europa af socialistiske-kommunistiske lande i fredelig sameksistens med hinanden alene til gavn for arbejderklassen.’

Helge Rørtoft-Madsen
’Min drøm hedder "Europa på en anden måde", et alternativ som jeg har beskrevet sammen med Hans Henningsen og Karl-Otto Meyer i en lille pjece fra 2007, som jeg udsender i ny version.’

Thorkil Sohn
’At EU-unionen, som er en sammenslutning af landene, afløses af et samarbejde mellem nationalstater.’

Victoria Risbjerg Velásquez
’Organisere os på tværs af grænser. I sin tid da man lavede de nationale overenskomster, var det for at stille os i en stærkere position på tværs af bygrænser. Verden er globaliseret og vi skal samarbejde med vores medmennesker hele verden over - også udenfor Europa. For hvis vi ikke gør det, så bliver vi overhalet indenom af profithungrende multinationale virksomheder.’

Troels Juel
’Et social og bæredygtigt Europa uden EU, men med et ligeværdigt samarbejde mellem stater med nærdemokrati og folkestyre.’

Preben Kristensen
’Danmark ude af EU. Euroen afskaffet til fordel for nationale valutaer.’

 

KONSERVATIVE FOLKEPARTI

 

Josefine Kofoed Christiansen
’Konkurrencedygtige lande med tæt samarbejde når det gælder det indre marked, en ambitiøs klima- og energipolitik og kriminalitetsbekæmpelse.’

Tove Videbæk
’At alle europæiske lande er med i EU, som er et godt samarbejde imellem stærke nationalstater. Der er flere frihandelsaftaler med større lande i verden.’

Nichlas Vind
’Et EU baseret på det som det var sat i verden til; fred, frihed og frihandel mellem de deltagende nationer.’

Morten Thiessen
’Et EU som bruger sin styrke på de internationale linjer, men lader nationalstaterne drive indenrigspolitik.’

Catja Gaebel
’Den europæiske drøm i dag er fortsat fred, frihed og fordragelighed. Det er opretholdelsen af menneskets værdighed.’

Anders Stoltenberg
’Et stort fælles marked med ens regler for alle m.h.t. etablering af virksomheder, arbejde og miljø m.v.’

 

RADIKALE VENSTRE

 

Morten Helveg Petersen
’Jeg vil et grænseløst Europa, hvor man kan rejse, arbejde, bo og studere frit på tværs af grænserne. Et grønt og velstående Europa med ren energi og ren luft, hvor vi løser grænseoverskridende problemer i fællesskab.’

Christian Kjølhede
’Den europæiske drøm er frie og lige muligheder for borgerne i Europa. Man skal kunne bo, studere eller arbejde hvor man vil og sikres flest muligheder, uanset hvilket medlemsland, som man er fra.’

Kristina Siig
'For mig er frihed en forudsætning for velstand. Jeg håber, at Europa vil blive ved med at give mere af begge dele.’

Samira Nawa Amini
’Jeg drømmer om et Europa, som ikke er præget af højreekstreme partier, der spiller på frygten for det "fremmede". Et åbent og mangfoldigt Europa.’

Karen Melchior
’Europa med lige muligheder for alle for uddannelse, sundhed og rettigheder og frihed til forskellighed.’

Thomas Elkjær
’Europa er en fredelig, stabil og velstående region i verden baseret på respekt for menneskerettighederne.’

Sissel Kvist
’Et stadig stærkere EU, hvor landegrænser fylder mindre indadtil, og hvor medlemslandene taler med én stemme udadtil.’

 

SOCIALDEMOKRATERNE

 

Ole Christensen
’Fair konkurrence mellem virksomheder og mellem arbejdstagere. At alle kan leve af den løn, de får for at arbejde.’

Lasse Quvang Rasmussen
’Den europæiske drøm handler for mig om, at ALLE mennesker skal have lige muligheder for at vælge den vej i livet, der passer til dem i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. I modsætning til den amerikanske drøm, hvor få har mulighed for at bryde igennem samfundets struktur.’

Britta Thomsen
’Min europæiske drøm er visionen om det sociale Europa uden forskelsbehandling, med arbejde til alle og hvor ingen går sultne i seng.’

Kathrine Alexandrowiz
’At vi kan få mere velstand i hele EU gennem handel og under arbejde under gode løn og arbejdsmiljøforhold.’

Gunde Odgaard
’Jeg drømmer om et grønnere og mere lige Europa, hvor der er arbejdspladser og uddannelse til alle.’

Rasmus Gjedssø Bertelsen
’Et Europa med en høj levestandard og lighed.’

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

 

Margrete Auken
’At Europa bliver sig sine bedste værdier (solidaritet, ligebehandling, miljø, klima og forbrugerbeskyttelse) bevidst og gennem disse værdier tager globalt lederskab.’

Tonni Hansen
’Frit, trygt og åbent Europa. Går foran i miljø- og klimabeskyttelsen. Øget velfærd.’

Anne-Mette Wehmüller
’Borgernes Europa, Forbrugernes Europa og den grønne omstilling.’

Christine Sidenius
’Jeg har en drøm om et borgernes Europa, der er fredeligt, bæredygtigt, socialt inkluderende, tolerant og retfærdigt.’

Teis Volstrup
’Min europæiske drøm er et rødt og grønt Europa. Et Europa, der kører på grøn energi. Et Europa, hvor solidaritet, ligebehandling og forbrugerbeskyttelse altid er i højsædet. Europa skal være mulighedernes kontinent; ens fremtid skal ikke være afgjort af størrelsen på ens forældres pengepung, hvor man kommer fra, eller hvordan man ser ud.’

Allan Norré Pedersen
’Et samlet Europa, hvor vi samarbejder og ikke modarbejder hinanden.’

Jan Kjær
’Et EU, hvor mangfoldighed er styrken og ikke byrden.’

Troels Stru Schmidt
’Samlet og styrket ulandspolitik; Samlet og styrket miljø- og forbrugerbeskyttelse; Et socialt lige Europa.’

Lau Lykke Tambjerg
’Min drøm er et stærkt Europa, hvor man står sammen om fælles værdier og holdninger, og hvor vi kan komme ud over det at tænke ’os og dem’.’

 

VENSTRE

 

Ulla Tørnæs
’EU er en unik succeshistorie. Men finanskrisen har for alvor sat Europa under pres. Derfor er det min drøm og mit mål at kæmpe for, at vi får skabt vækst og arbejdspladser. Mere end 20 procent af Europas unge er arbejdsløse. Den skude skal vi have vendt. Og så skal vi bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet ved at styrke det europæiske politisamarbejde. Det er sund fornuft.’

Nils Juhl Andreasen
’EU er samlet set det bedste sted i verden at være borger. Den position skal forsvares. Fred, frihed og velfærd er fortsat hjørnesten i det europæiske hus.’

Asger Christensen
’Den europæiske drøm bygger på frihed, fred og folkestyre. Det er det fundamentale grundlag for fællesskabet, som er skabt efter utallige krige. Det er bestemt en succes.’

Diego Gugliotta
’Et liv i fred for et samlet Europa. Med arbejde, fritid og fremtidsudsigter til vores unger og alle os andre. Et kontinent, hvori vores passage gennem livet foregår med glæde og med respekt for hinanden.’

Poul-Erik Høyer
’At skabe fred og frihed for borgerne i EU. At styrke de økonomiske muligheder for fremtiden i EU.’

Harry Jensen
’Fri bevægelighed.’

Morten Løkkegaard
’Et stadig tættere integreret samarbejde om de ting, der er nødvendige. En skarpere prioritering mellem hvad der skal være EU-kompetence og national kompetence. Afklaring af EUs konstitutionelle forhold jf. diskussionen om EU’s demokratiske udfordringer.’

Jess Myrthu
’Et Europa med total fri handel og bevægelighed over grænserne, hvor nationalstater underbygger egne kulturelle værdier, men respekterer forskelligheder.’

Nicolai Svejgaard Poulsen
’Et Europa, som står som frihedens lysende stjerne, som ser optimistisk på fremtiden, og som ikke frygter fremskridtet.’

Irene Simonsen
’At skabe et vækstfællesskab der kan klare konkurrencen i den globale verden, samt sikre fred og frihed i de Europæiske lande.’

Aleksander Aagaard
’Et frit og åbent Europa med et aktivt og medlevende demokrati, der bygger på medlemslandenes autonomi inden for afstemte rammer og med basale menneskerettigheder som grundsten, og som via EU opstiller mål, rammer og midler til vækst og fremgang i fælles indsats for en bæredygtig udvikling med energi, miljø og klimaspørgsmål i fokus og en sund økonomi.’

Sanni Aakjær-Olesen
’En Europæisk platform for vækst, innovation og nye spændende muligheder for det enkelte individ. Social tryghed og sammenhængskraft. Fortsat fred i Europa.’