Helle skal droppe flinkeskolen

Flere formænd fra de største LO-forbund opfordrer den socialdemokratiske leder Helle Thorning-Schmidt til at vise langt mere kant til den borgerlige regering. Socialdemokraterne skal ikke kopiere en borgerlig ideologi, der fremmer ulighed, mener blandt andre 3F-formand Poul Erik Skov Christensen og HK-formand Kim Simonsen. De er begejstrede for Den Røde Skole.

PEGEPIND Hvis forbundsformændene for de store toneangivende LO-forbund fik lov at bestemme Socialdemokraternes politiske kurs, ville drejebogen til partileder Helle Thorning-Schmidt lyde nogenlunde sådan her: Drop flinkeskolen og brug pegepinden i Folketinget til at smække løs på den borgerlige regering. Deltag i Ritt Bjerregaards debatforum Den Røde Skole. Lyt og lær. Gå mere til kant med den socialdemokratiske politik og lad for enhver pris være med at kopiere den borgerlige politik. Råb højt, så danskerne får øje på og kan høre oppositionen.

Det viser en rundspørge, som Ugebrevet A4 har foretaget til forbundsformændene i de syv største LO-forbund, der tilsammen repræsenterer næsten 1,2 millioner medlemmer. Formændene lægger ikke fingre imellem i deres kritik af Socialdemokraternes politiske kurs, og flere af dem udtrykker stor begejstring for den københavnske overborgmester Ritt Bjerregaards røde skole.

Den nyvalgte formand for HK/Danmark, Kim Simonsen, har længe savnet et progressivt debatforum, og da Ritt Bjerregaard lancerede Den Røde Skole, tilmeldte han sig straks.

»Jeg går til møder i Den Røde Skole. Jeg ser det som alle tiders mulighed for at diskutere og udvikle politik. For mig at se er Den Røde Skole en politisk platform, hvor vi kan få nye ideer og bygge strategier, så vi igen tror på, at vi kan vinde et valg og dermed få ny energi,« siger Kim Simonsen.

Endelig et socialdemokratisk livstegn

I nogle perioder har HK-formanden simpelthen ment, at der var for stille hos Socialdemokraterne. Derfor opfatter han det som et »livstegn«, at der er politisk debat om politik, og han har savnet socialdemokratiske markeringer, der handler om andet end velfærd.

»Der er altså meget andet end velfærd at tage fat på. Jeg savner også budskaber om socialpolitik, klima, EU og den internationale profil,« fastslår Kim Simonsen.

Også Fagligt Fælles Forbunds (3F) formand, Poul Erik Skov Christensen, omfavner Den Røde Skole. Formanden for Danmarks største fagforbund vurderer, at et af hovedproblemerne for Socialdemokraterne er, at al politikudvikling siden 1990’erne har været topstyret. Fra Poul Nyrup Rasmussen over Mogens Lykketoft til Helle Thorning-Schmidt har der været en central styring, der ifølge Poul Erik Skov Christensen har kostet både medlemmer og magt:

»Den centrale styring har været en stor akilleshæl i forhold til opbakningen. Derfor hilser jeg også Ritts initiativ velkomment, fordi hun lægger op til, at fællesskabet udvikler og formulerer en politik. Når folk melder sig ind i et parti, har de en forventning om at være med til at præge politikken og dermed få et ejerskab til den,« siger 3F-formanden.

Poul Erik Skov Christensen opfordrer sine aktive tillidsrepræsentanter til at deltage i Den Røde Skole. Og han afviser heller ikke selv at gå til et eller flere møder:

»Det kan jeg godt finde på. For et debatforum kan vitalisere partiet og give drev og ny tilslutning,« siger Poul Erik Skov Christensen og lægger klar afstand til de partifæller, der har beskyldt Ritt Bjerregaard for at ville profilere sig selv mere, end hun vil den politiske idé-debat.

Også i det største LO-forbund inden for den offentlige sektor, Fag og Arbejde (FOA), hilser formand Dennis Kristensen Den Røde Skole velkommen, selv om han som den eneste af forbundsformændene ikke selv er medlem af Socialdemokraterne:

»Det er godt for partiet med en debat, hvor der ikke er nogen hellige køer,« mener Dennis Kristensen, der glæder sig over, at Den Røde Skole vil debattere temaer som velfærd, ulighed og skattepolitik.

Klapsalverne fra forbundsformand i Dansk Metal Thorkild E. Jensen over Den Røde Skole er til gengæld til at overhøre.

»Det er udmærket med debat. Men det er altså ikke nødvendigt at sende pressemeddelelser ud for at få en intern debat i partiet. Jeg er i tvivl om Ritt Bjerregaards formål med skolen og om, hvorvidt den vil bidrage med konstruktive og konkrete forslag,« siger Thorkild E. Jensen.

Og Metal-formanden er ikke alene med sin skepsis. Også formand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Kirsten Nissen og LO-formand Harald Børsting sætter spørgsmålstegn ved Ritt Bjerregaards motiver for den politiske debatskole.

»Den Røde Skole er et fint initiativ, der kan bidrage til at fremme den sunde politiske debat, der skal finde sted i et parti mellem valgene. Men det er en upassende og uklog måde, som Ritt får skolen lanceret på. Hun profilerer skolen som et konfliktscenarie til ledelsen, og det tager jeg afstand fra,« siger Harald Børsting.

Selv om de formelle bånd mellem LO-fagbevægelsen og Socialdemokraterne for længst er kappet, og de økonomiske bånd er blevet væsentligt færre og tyndere, så fagbevægelsens topfolk hellere end gerne statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) skiftet ud med Helle Thorning-Schmidt. Og derfor er flere af forbundsformændene også frustrerede over den strategi og politik, som den socialdemokratiske ledelse styrer efter i disse år.

Boligskatter skal til debat

Et af hovedproblemerne i det danske samfund i dag er ifølge 3F-formand Poul Erik Skov Christensen uligheden, som forøges af blandt andet de bugnende friværdier hos husejerne.

»Ved at kopiere den borgerlige politik og frede boligskatterne får Socialdemokraterne ikke gjort op med uligheden. Socialdemokraterne skal ikke være en kopi. Der er så meget trængsel på midten og så meget konsensus, at folk ikke kan se forskel på partierne. Hvor er kanten i forhold til de borgerlige,« spørger Poul Erik Skov Christensen.

Også HK-formand Kim Simonsen kritiserer Socialdemokraterne for ikke at lægge arm med regeringspartierne i spørgsmålet om beskatning af boligejerne. Han fremhæver, at han ikke ønsker at brandbeskatte boligejerne, men at det er helt naturligt, at boligejernes gevinster også sættes under lup i den skattekommission, som regeringen netop har nedsat.

»Hvis man vil social lighed, er man nødt til også at se på boligejernes skat. I stedet er regeringen en flok kyllinger, når de melder ud, at skattekommissionen ikke skal se på boligejerne. Det er at undertrykke demokratiet og kan kun betegnes som en politisk ordre, der begrænser skattekommissionen på forhånd,« siger Kim Simonsen og understreger, at netop her kunne Socialdemokraterne sagtens have bidt fra sig og insisteret på, at skattekommissionen fik fuldstændig frie hænder.

Et af flere andre områder, hvor blandt andre 3F-formanden savner kant, er på udlændingepolitikken, hvor Poul Erik Skov Christensen mener, at Socialdemokraterne lægger sig alt for tæt op ad højrefløjen og især Dansk Folkeparti.

»Det bryder jeg mig ikke om. Der er noget paradoksalt ved, at det menneskesyn, som Socialdemokraterne bekender sig til, tilsyneladende kun gælder for indfødte danskere. Det er ynkeligt, at man lægger sig op ad Dansk Folkeparti. Vi skal signalere troværdighed og stå fast på en ordentlig udlændingepolitik, og vi skal ikke konkurrere med de sorte præster i Dansk Folkeparti,« lyder de hårde ord fra Poul Erik Skov Christensen.

FOA-formand Dennis Kristensen påpeger også, at partiets strategi med at designe en udlændingepolitik i et forsøg på at lægge emnet dødt er mislykkedes:

»Derfor er partiet nødt til at have en selvstændig profil på udlændingepolitikken velvidende, at den vil tiltale nogle og frastøde andre,« siger Dennis Kristensen.

Utroværdig designpolitik

I det hele taget vurderer FOA-formanden ethvert tilløb til designerpolitik for utroværdigt. Det gælder også Socialdemokraternes slogan under valgkampen i november 2007: »Velfærd frem for skattelettelser«.

»Det blev aldrig andet end et slogan under valgkampen, og der kom ikke kød og blod på skelettet. Det var et udslag af den designerpolitik, som Socialdemokraterne og mange andre partier er tilbøjelig til at føre. En politik, hvor det engagerede, bankende hjerte forsvinder i velplanlagte budskaber,« siger Dennis Kristensen.

Eller som formand for Forbundet Træ-Indu-stri-Byg Arne Johansen formulerer det:

»På mange strækninger ligner Socialdemokraterne regeringen for meget, og det gælder både udlændingepolitikken og skattestoppet. Vi har tabt valg, fordi vi lægger os for tæt op ad regeringen. Hvis vi skal vinde valg, må vi være mere markante.«

Ligesom flere andre forbundsformænd roser Arne Johansen Helle Thorning-Schmidt for at have ført en fantastisk valgkamp og være en dygtig partileder, som også har skabt ro internt. Men han efterlyser, at partiledelsen bliver mere politisk modig:

»Vi skal ikke være bange for at miste vælgere. Socialdemokraterne er for flinke som opposition, og Helle Thorning-Schmidt må godt komme ud af flinkeskolen nu,« siger Arne Johansen.

SL-formand Kirsten Nissen vil også gerne have Socialdemokraterne mere op på tæerne:

»Hvorfor skal Pia Kjærsgaard have patent på at værne om den lille mands rettigheder? Socialdemokraterne skal gå mere offensivt ind i den politiske kamp for de små i samfundet. At tale til middelklassen og de intellektuelle er ikke nok til at vinde valg,« mener Kirsten Nissen.

LO-formand Harald Børsting understreger, at han generelt er rigtig godt tilfreds med både partilinjen og partiformand Helle Thorning-Schmidt. Men for at genvinde lønmodtagernes stemmer mener Harald Børsting, at Socialdemokraterne mere konsekvent end i dag skal angribe regeringen på den ideologiske flanke.

»På sundhedsområdet er der i den grad sket en ideologisk forvandling, hvor det offentlige finansierer de private behandlingstilbud, og hvor folk skal forsikre sig for at få behandlinger. Også hvad angår ledigheden er det lykkedes regeringen på få år at flytte fokus. Før var ledigheden et problem, vi skulle tage fat på, men nu er det den enkelte ledige, der er et problem,« siger LO-formanden.

Den ideologi er ifølge Harald Børsting helt ude af trit med, hvad Socialdemokraterne står for, og her kan partiet vinde på mere offensivt at lægge afstand til regeringens politik og retorik.

Når 3F-formand Poul Erik Skov Christensen bliver bedt om at karakterisere Socialdemokraterne som oppositionsparti i dag, er det korte svar »svagt«. Han mener, at Socialdemokraterne skal tage boksehandskerne på:

»Der er ingen grund til at beholde fløjlshandskerne på, når man er i opposition. De skal sige fra og gå mere til kant.«