Helbredelse er ikke nok

Af

Det sociale skel i sundheden kan kun modvirkes ved at forebygge. Så langt er Venstre og Socialdemokratiet enige. Venstre vil dog kun flytte holdninger, mens S også vil flytte kroner.

I Danmark bruges der omkring 70 milliarder kroner om året på sundhedsvæsenet. I regeringens finanslov for 2002 regner man med at bruge 67,5 millioner kroner på forebyggelse. Altså under en tusindedel af de samlede sundhedsudgifter. Lægger man amternes forebyggelsesmidler oveni, er beløbet stadigvæk mikroskopisk.

Venstres og Socialdemokratiets sundhedspolitiske ordførere siger ellers med én stemme »forebyggelse« som reaktion på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds sundhedsundersøgelse, der viser, at der er meget store sociale skel i den danske sundhed. Men forebyggelse er mange ting.

Kommer tid, kommer råd

Ester Larsen er sundhedspolitisk ordfører for Venstre, og hun siger:

»Der er sket en enorm udvikling på arbejdspladserne. Mange af de ryglidelser, vi ser i dag, er resultatet af gamle maskiner og gamle arbejdsprocesser. I dag er det meste af produktionen styret af moderne teknologi, og den fysiske belastning er lille.«

Hun er overbevist om, at den teknologiske udvikling i løbet af få år vil have afskaffet de værste job. For Ester Larsen ligger en stor del af løsningen i øget opmærksomhed på arbejdspladserne.

»Flere og flere virksomheder sender deres medarbejdere på fitnesscentre, fjerner alkohol fra kantinerne og prøver at få de ansatte til at bruge kroppen så klogt som muligt,« siger hun og understreger, at der ikke må finde nedslidning sted.

Opmærksomhed er ikke nok for Socialdemokratiets sundhedsordfører Lone Møller. Hun er dybt bekymret over regeringens nedskæringer på arbejdsmiljøområdet, der blandt andet går ud over Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet og Bedriftsundhedstjenesten.»Den tidligere regering har klart forsømt at gøre noget ved forebyggelsen af livsstilssygdomme, men den forsøgte at skubbe til udviklingen på de arbejdsbetingede dårligdomme ved at skærpe kontrollen med virksomhederne. VK-regeringen går den modsatte vej,« siger hun.

Differentieret moms

Uenigheden mellem Venstre og Socialdemokratiet er endnu større, når det gælder om at modvirke den sociale slagside i livsstilssygdomme som hjerte- og karsygdomme.

»Vi skal oplyse og motivere den enkelte til at leve sundere. Det er ganske enkelt det, der virker, men vi må være tålmodige,« siger Ester Larsen.

Hun tror ikke på at tilføre forebyggelsespolitikken væsentligt flere penge. I stedet skal de nuværende midler bruges klogere, og forebyggelsen skal indtænkes i alle kontakter med sundhedsvæsnet.

Lone Møller efterlyser derimod en mere håndgribelig politik.

»Det er ikke nok, at vi oplyser og oplyser. Vi kender allesammen de forskellige kampagner, og der findes næppe voksne i Danmark, som ikke ved, at rygning er livsfarligt.«

Lone Møller opfordrer til at gå hele det offentlige sundhedsvæsen igennem for at se, om ressourcerne bliver anvendt effektivt:

»Hvorfor er det gratis at gå til lægen for vægtkontrol, når det koster penge at gå til en diætist,« spørger hun med henvisning til, at den sidste løsning har den største effekt for mennesker med vægtproblemer.

Den socialdemokratiske ordfører peger på et initiativ, hun mener kan skubbe den skæve folkesundhed i den rigtige retning:

»Det er på tide, der kommer differentieret moms på fødevarer i Danmark. Jeg ved godt, at forslaget ikke gør mig populær hos partiets ledende kadrer, men når det kan lade sig gøre i stort set alle andre EU-lande, så kan det også i Danmark.«