Hashryger får erstatning for fyring

Af

En tidligere ansat på boreplatform har netop fået en erstatning på 75.000 kroner i Afskedigelsesnævnet. Der var ganske vist spor af hash i hans urinprøve, men det gav ikke arbejdsgiveren ret til at bortvise ham.

Hvis arbejdsgiveren vil kunne bortvise en medarbejder på grund af hashspor i en urinprøve, kræver det som minimum, at personalepolitikken gør klart, at medarbejderne kan blive testet ved hjælp af urinprøver. Det er konklusionen efter en sag i Afskedigelsesnævnet, hvor en kantinemedhjælper på en boreplatform i Nordsøen fik 75.000 kroner i godtgørelse plus løn i opsigelsesperioden for uberettiget bortvisning.

Kantinemedhjælperen arbejdede i en fast turnus, hvor han var to uger på arbejde og derefter havde fire uger fri. Og han har aldrig lagt skjul på, at han i sin fritid ind i mellem røg hash, men han lagde piben på hylden nogle dage, inden han skulle på arbejde igen. Men da arbejdsgiveren på et tidspunkt fik mistanke om, at nogle af medarbejderne røg hash på boreplatformen, skulle alle aflevere en urinprøve. Da testresultaterne forelå, viste kantinemedhjælperens urinprøve spor af hash, og han blev bortvist fra arbejdet samme dag.

Afskedigelsesnævnet har ikke afsagt en egentlig kendelse i sagen, men kom med en såkaldt tilkendegivelse, som både kantinemedhjælperens repræsentanter fra RestaurationsBranchens Forbund og LO og arbejdsgiverens repræsentanter fra Horesta og Dansk Arbejdsgiverforening accepterede. I tilkendegivelsen lagde nævnet vægt på, at arbejdsgiveren – Eurest – i sine personalebestemmelser blot havde skrevet, at man kunne bortvises, hvis man efter en individuel bedømmelse viste sig at være tydeligt påvirket. Og kantinemedhjælperen var udelukkende blevet bortvist som følge af hashsporene i urintesten.

Afskedigelsesnævnet siger imidlertid, hvad udfaldet havde været, hvis der stod i personalepolitikken, at man ville benytte urinprøver og bortvise medarbejdere med spor af stoffer. Ingen sag har endnu taget stilling til, hvornår arbejdsgiveren har ret til at bortvise en medarbejder med en positiv urinprøve. I forbindelse med hash og medicin kan man nemlig kun se spor og ikke måle en værdi, som man kan med alkoholpromiller.