Halve dagpenge rammer børnefamilier

Af Lise Blom

Ufaglærte bliver oftest arbejdsløse og får tidligst børn, og derfor vil de blive hårdest ramt af en udvidet ungeindsats.

Unge ufaglærte kvinder med små børn står ikke først i køen til at få et nyt job. Derfor kan de få økonomiske problemer, hvis ungeindsatsen med halve dagpenge bliver udvidet op til 29 år. Hvis to personer søger det samme job, og den ene er en kvinde med små børn, så vælger arbejdsgiveren den anden, mener Kvindeligt Arbejderforbund (KAD).

En rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konkluderer, at de ufaglærte arbejdere oftest bliver ramt af arbejdsløshed, og at de får børn tidligst. 72 procent af de ledige  KAD’ere mellem 25 og 29 år har børn. For hele aldersgruppen er tallet 31 procent.

Allerede da ungeindsatsen med halve dagpenge til de unge under 25 blev indført, fik ledige KAD’ere store økonomiske problemer.

»Man skal jo overleve. Nogle har købt egen bolig. Nogle har børn i børnehave, de skal betale for. Det var en katastrofe,« siger a-kasse sekretær i KAD, Jytte Marott.

Forbundet er i gang med en miniundersøgelse af, hvordan det er gået med de unge ledige under 25 år.

»Så har vi et grundlag at diskutere ud fra, hvis regeringen vælger at udvide ungeindsatsen,« siger Jytte Marott.

Den udvidede ungeindsats er en del af regeringens beskæftigelsespakke, og den vil ramme 20.000, hvis den bliver vedtaget. De skal klare sig for halve dagpenge, hvis de er ledige i længere tid end seks måneder. Halve dagpenge svarer til 6.500 kroner om måneden.