Hård kritik af eksklusivbetænkning

Af

Universitetslektor retter skarp kritik mod de juridiske bedømmelser i den betænkning, der danner grundlag for beskæftigelsesministerens kommende lovforslag mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet. LO retter ny appel til regeringen om en grundigere undersøgelse af området.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) bygger sit kommende lovforslag om forbud mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet på et uforsvarligt, uensartet og inkonsekvent juridisk grundlag, hvis han som forventet læner sig op ad den embedsmandsbetænkning, der blev offentliggjort i sommer.

De særdeles hårde ord kommer fra menneskerettighedsekspert og lektor ved Københavns Universitet advokat Tyge Trier, der i en ny redegørelse har analyseret de juridiske bedømmelser i betænkningen.

Tyge Trier retter især sin kritik mod, at betænkningen anbefaler et lovforbud mod eksklusivaftaler på det private arbejdsmarked, men uden videre frikender sundhedsområdet, hvor for eksempel læger, tandlæger og andre selvstændige er forpligtet til at være medlem af den brancheorganisation, der indgår overenskomst med det offentlige, hvis de vil have tilskud fra sygesikringen.

»Jeg finder det meget overraskende og en klar mangel ved bedømmelsesgrundlaget, at embedsmandsudvalget kan konkludere lakonisk, at der er fornøden saglig begrundelse for eksklusivordningen på sygesikringsområdet uden at anvende de samme undersøgelsesmetoder og faglige vurderinger, som anvendes på arbejdsmarkedsområdet,« skriver Tyge Trier blandt andet i redegørelsen.

Han hentyder her til, at arbejdsmarkedsområdet i betænkningen behandles nøje i forhold til Den europæiske Menneskerettighedskonvention – og i øvrigt frikendes for at være i strid med konventionen – men at det samme ikke sker i forhold til sundhedsområdet, som ellers ifølge Triers vurdering er væsentligt mere problematisk i forhold til menneskerettighederne. Det skyldes, at Den europæiske Menneskeretsdomstol ser hårdere på eksklusivbestemmelser, der er dikteret af det offentlige selv, som tilfældet er på sundhedsområdet.

Tyge Trier skriver også, at god lovkvalitet forudsætter en saglig og grundig forberedelse, hvor man blandt andet inddrager retstilstanden og erfaringerne fra andre sammenlignelige lande. Det er ikke sket i betænkningen.

»Overordnet set forekommer det desuden uheldigt efter min opfattelse, at et rent embedsmandsudvalg både forestår den retlige vurdering og de deraf følgende politiske konklusioner. Et udvalg eller flere udvalg bestående af uafhængige eksperter og repræsentanter for de involverede parter havde været at ønske, således at problemstillingerne undersøges til bunds og uden at være undergivet politisk ledelse,« skriver Tyge Trier i sin konklusion.

Det er LO, der har bedt Tyge Trier om redegørelsen på baggrund af den kritik af betænkningen, han i sommer fremsatte i medierne. Og LO har nu sendt redegørelsen til beskæftigelsesministeren sammen med et brev, hvor LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger forsøger at få ministeren til at tænke sig om endnu en gang, inden han fremsætter sit lovforslag i slutningen af november.

»Jeg er opmærksom på, at denne kritik næppe ændrer ved regeringens ideologiske udgangspunkt. Imidlertid finder jeg, at regeringen og LO på trods af vores forskellige udgangspunkter i denne sag må have en fælles interesse i, at det faktuelle grundlag, som danner beslutning for eventuel lovændring, er fuldstændigt belyst på en konsekvent og forsvarlig måde,« skriver Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun slår samtidig fast, at LO meget gerne står til rådighed for deltagelse i udvalgsarbejde, eller hvad regeringen ellers må ønske.