Gyldent håndtryk til socialdemokrater

Af | @GitteRedder

LO udbetaler tre års partitilskud til Socialdemokraterne på i alt 20 millioner kroner og lukker dermed definitivt for den årlige pengestrøm fra LO til partiet.

På forventet efterbevilling udskriver LO-formand Hans Jensen i løbet af få måneder to historiske checks på tilsammen 20 millioner kroner til Socialdemokraterne. Hvis LO på en ekstraordinær kongres 8. februar som ventet gør alvor af planen om at afvikle partistøtten, bliver det de allersidste gavecheck fra LO til Socialdemokraterne.

På et hovedbestyrelsesmøde i LO i fredags fik Hans Jensen opbakning til at udbetale de næste tre års driftstilskud fordelt på to checks.

»Vi har valgt at udbetale tilskuddet nu og i starten af år 2003, så Socialdemokraterne får mulighed for at opbygge en formue til at kunne gennemføre ambitiøse valgkampagner. Partiet får ud over en længere planlægningshorisont også en rentefordel, mens vi i fagbevægelsen effektuerer vores beslutning om at nedtrappe og helt stoppe med partitilskud,« siger Hans Jensen og understreger, at Venstre har en formue på cirka 40 millioner kroner til blandt andet at føre valgkampe for.

Næste år får Socialdemokraterne otte millioner kroner, i år 2004 falder tilskuddet til seks millioner kroner, og der sættes punktum for driftstilskuddet med fire millioner kroner i år 2005. Samtidig har LO efter drøftelser med Socialdemokraterne vedtaget at give ekstra to millioner kroner til rekonstruktion af partikontoret og en ny mere moderne organisation. Det bliver i alt 20 millioner kroner. Herfra skal trækkes et beløb svarende til den procentdel af LO-medlemmer, der har fravalgt partitilskud og derfor havner beløbet lidt under 20 millioner kroner.

LO har hidtil givet et årligt driftstilskud til Socialdemokraterne på godt og vel fire millioner kroner, foruden et tilsvarende beløb til partiets valgfond.