Godt gået, KAD!

Af Lotte Bundsgaard, MF (S)

Heldigvis er der i vores moderne samfund stadig stor forskel på mænd og kvinder. Vores tilgang til samfundsforhold, værdier, familieliv og arbejdsliv er ofte forskellig. Vi fokuserer ofte på forskellige problemstillinger – og heldigvis for det. De to køn er sat i verden for at supplere hinanden – ikke for at ligne hinanden. Netop fordi vi supplerer hinanden, er det afgørende, at både mænd og kvinder er med overalt i livets forhold: Når vi opdrager vores børn, og når de store overordnede beslutninger tages.

Desværre er vi i Danmark stadig håbløst umoderne på dette område. Det er kvinderne, der tager barslen, og mændene, der bestemmer i vores organisationer. Måske er det sat lidt på spidsen, for selvfølgelig er der undtagelser. Men hvis man tager de lidt generaliserende briller på, så ser verden faktisk sådan ud. 

I min tid som ligestillingsminister oplevede jeg flere gange at blive kaldt »ligestillings-fundamentalist«. Årsag: Jeg tillod mig at foreslå, at mændene skulle have samme vilkår som kvinderne, hvad angår barsel: En del af barslen skulle forbeholdes til mændene, ligesom en del er forbeholdt kvinderne. Flere af mine mandlige kolleger kaldte mig »betonfeminist« og »fundamentalist«, mens kvindeforbundene og bunker af ganske almindelige kvinder sendte mig e-mails og breve med ros og opbakning til forslaget.

Sådan er det jo med kønsforskellene. Hvis fagbevægelsen skal blive ved med at være en stærk medspiller i vores samfund, er det afgørende, at det er såvel maskuline som feminine værdier, der præger organisationerne. Derfor mener jeg, at det er tæt på genialt, at KAD her i Ugebrevet A4 sætter fokus på dette spørgsmål og foreslår kønskvotering indført i LO.

Jeg håber, at alle – inden de begynder at råbe »fundamentalisme« efter KAD’s forslag – vil overveje, om kvinder i fremtidens samfund vil finde det værdigt kun at være repræsenteret af mænd. Og overveje, om vores organisationer og dagligdag ikke bliver bedre, hvis såvel kvinder som mænd er med til at sætte dagsordenen. Jeg håber, at mange som jeg vil tænke: »Godt gået, KAD!«.