Godaften, jeg er vikar hos Sonofon

Af

Televirksomheden Sonofon beskæftiger i øjeblikket cirka 120 vikarer fra et vikarbureau. Vikarerne arbejder til en lavere løn og på markant ringere vilkår end deres fastansatte kolleger, selv om de udfører det samme stykke arbejde. Og der kommer ingen vikarer med til julefrokosten.

Når du ringer til Sonofon for at høre nærmere om mobilregningen, kan det meget vel være en sandhed med modifikationer, når medarbejderen siger de berømte ord: »Sonofon, godaften«. I virkeligheden kan stemmen i den anden ende af linjen tilhøre en ansat hos vikarbureauet Adecco.

Teleselskabet Sonofon er nemlig gennem det seneste år i stor stil begyndt at anvende vikarer fra Adecco til at arbejde i kundeservice-afdelingen i Aalborg. Per Brogaard, divisionsdirektør for Sonofons kundeservice, siger, at Sonofon på grund af indkøring af et nyt system og den travle juleperiode i øjeblikket beskæftiger cirka 120 vikarer, men at der på en gennemsnitsdag kun vil være brug for cirka halvdelen. Det svarer til en sjettedel af samtlige ansatte i kundeservice.

»Vi har valgt at benytte vikarer fra et vikarbureau, fordi vi ønsker så stor fleksibilitet som overhovedet muligt. Og da der er stor forskel på, hvor mange folk vi har brug for, er der god økonomi for os i at bruge et vikarbureau, så vi kan have nøjagtig det antal medarbejdere, vi har brug for i den givne periode,« siger Per Brogaard.

Han fortæller, at vikarerne har erstattet personale på kortere kontraktansættelser hos Sonofon, men derimod afviser han, at vikarerne udfører nogle af de arbejdsopgaver, som blev varetaget af de 121 medarbejdere, der blev fyret fra Sonofon for et år siden. Ifølge Per Brogaard er Sonofons udgift per vikar omtrent den samme som til en fast medarbejder, men fidusen er altså, at Adecco-vikarerne kan sendes hjem med dags varsel, mens man hænger på faste medarbejdere og kontraktansatte i længere tid.

Hvad der er en god forretning for Sonofon, er imidlertid langtfra nogen guldgrube for Adecco-vikarerne. De arbejder nemlig på markant dårligere vilkår end deres fastansatte kolleger på Sonofon, selv om de udfører det samme arbejde. Det skyldes dels, at en Adecco-kontrakt ifølge faglig konsulent Stig Westh fra HK/Service i Aalborg kun giver cirka 15.500 kroner om måneden, hvilket er godt 1.700 kroner mindre end lønnen hos Sonofon, og dels at ansatte gennem et vikarbureau ikke er omfattet af funktionærloven, som tilfældet er for de fastansatte og kontraktansatte. Det betyder konkret for Adecco-vikarerne, at de ikke får løn under sygdom eller deres børns sygdom, og at de ikke får nogen pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren.

Ingen vikarer med til julefrokost

Derfor er Stig Westh fortørnet over, at Sonofon i så stor stil er begyndt at benytte sig af vikarer, og specielt er han sur over, at nogle af de tidligere kontraktansatte hos Sonofon nu må udføre nøjagtig det samme arbejde på dårligere vilkår som Adecco-vikarer.

citationstegnDet er en økonomisk prioritering, at de ikke er inviteret til julefrokosten. Og det er jo i for sig bare en tilfældighed, at vikarerne fra Adecco netop arbejder i vores lokaler nu.
PER BROGAARD, divisionsdirektør for Sonofons kundeservice

»Hvis der havde været andet arbejde, havde pigerne jo nok taget det. Men Sonofon ved jo også godt, at den type job ikke ligefrem hænger på træerne i Nordjylland,« siger Stig Westh.

Han kan i øvrigt ikke stille meget op, idet både Sonofon og Adecco overholder overenskomsten, og uden bedre lovgivningsregler for vikarer kan HK blot håbe på, at det næste gang kan lykkes at aftale en bedre overenskomst med Adecco.

Per Brogaard ved godt, at Adecco-vikarerne har ringere vilkår end de Sonofon-ansatte, men det betragter han som en sag mellem Adecco og de vikarer, som firmaet har ansat. Sonofon betaler blot Adecco og vil ellers ikke blande sig. Han ser heller ikke noget urimeligt i, at vikarerne ikke har fri telefon som de fastansatte, og end ikke bliver inviteret med til firmaets julefrokost.

»Det er en økonomisk prioritering, at de ikke er inviteret til julefrokosten. Og det er jo i for sig bare en tilfældighed, at vikarerne fra Adecco netop arbejder i vores lokaler nu,« siger Per Brogaard.

Stig Westh kan i øvrigt melde, at flere ålborgensiske firmaer har ladet sig inspirere af Sonofon, og efter nedskæringer nu benytter sig af flere vikarer fra bureauer.