Gang i hjulene og flere penge mellem hænderne

Af Ellen Trane Nørby

Socialdemokraterne har råbt højt efter en saltvandsindsprøjtning til økonomien. Men hvordan lød det så, da regeringens vækstpakke blev fremlagt? Brok, brok og atter brok. Nu var det pludselig udtryk for en uansvarlig politisk prioritering, et forsøg på at bestikke vælgerne.

ellenForårspakke Skattelettelser på 11.000 kroner til et LO-par per år. En suspension af SP-bidraget. En fremrykning af de allerede vedtagne skattelettelser. En styrkelse af efteruddannelsen samt en fremrykning af offentlige investeringer. Det var nogle af elementerne i den vækstpakke, som regeringen fremlagde i sidste uge. Håbet er, at pakken vil sætte gang i hjulene og skabe minimum 22.000 flere arbejdspladser i Danmark inden udgangen af 2005.

Også for andre end LO-familien og den ledige vil udspillet have en positiv virkning. Unge studerende på boligjagt bliver tilgodeset. Investeringer på 300 millioner til byggeri af 400 til 600 private ungdomsboliger fremrykkes til 2004. Det vil nu blive muligt at få en egnet bolig, der vil være til at betale.

Socialdemokraterne har det seneste år råbt højt om stigende arbejdsløshed, manglende investeringer og manglen på en ekspansiv finanspolitik. Ja, nogle vil endda sige, at socialdemokraternes leder Mogens Lykketoft har forsøgt at begå karaktermord på statsministeren, fordi de internationale konjunkturer har været alt andet end gunstige.

Ledighedstallet er blevet et mantra for Mogens Lykketoft og er blevet gentaget højere og højere i takt med, at stylisterne banet vejen for den nye Lykketoft, der skal fremstå moderne og klar til at overtage regeringsmagten.

At ledigheden i Danmark i dag ikke er højere end i 1998, da selvsamme Lykketoft gennemførte pinsepakken og talte om flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft, er en biting, der synes at være gledet ud af Socialdemokraternes dokumentation og argumenter.

Jo, Socialdemokraterne har råbt højt efter en saltvandsindsprøjtning til økonomien. Men hvordan lød det så, da regeringens vækstpakke blev fremlagt? Brok, brok og atter brok. Nu var det pludselig udtryk for en uansvarlig politisk prioritering, et forsøg på at bestikke vælgerne. Rækken af kritikpunkter fra Lykketofts side var længere end antallet af konkrete, alternative bud.

Den kolde skulder fra Lykketofts side signalerer, at Socialdemokraterne aldrig har været reelt interesseret i at sætte gang i væksten og nedbringe ledigheden. Baggrunden har derimod været at kritisere regeringen og selv bejle til taburetterne.

Lykketofts kritik af vækstpakken klinger hult. Og det bliver pludseligt relevant at spørge, hvordan Lykketoft har tænkt sig at forklare de danskere, som har mistet deres job på grund af dollarens fald, fordi arbejdspladsen er gået fallit, eller fordi arbejdspladserne er flyttet til udlandet, at deres skæbne ikke længere er en prioritet for Socialdemokraterne?

Regeringen har vist, at den helhjertet ønsker at hjælpe de personer, der er endt i en svær situation. Det enkelte menneske er sat i centrum. Efteruddannelse og opkvalificering af de ledige er et omdrejningspunkt. De ledige skal ikke parkeres i et bureaukratisk system, men opkvalificeres, så de kan få et nyt job.

Regeringens vækstpakke er et seriøst og velkvalificeret bud på at skabe mere dynamik i det danske samfund til fordel for den enkelte borger. Socialdemokraternes kritik er derimod hyklerisk. Som liberal glæder det mig også at se, at man igen giver friheden, købekraften og valgfriheden tilbage til danskerne. Det er nu engang den enkelte – ikke systemet! – der bedst kan varetage den enkeltes interesser.