Går den – så går den

Af Torkild E. Jensen, forbundsformand for Dansk Metal

FAGLIGT TALT Regeringen mener tilsyneladende ikke, der er noget galt i at sige et og gøre noget andet. Det gale er, hvis det bliver opdaget. Det viser indgrebet i dagpengene.

24»Jeg er nødt til at gentage: Vi har ingen forslag om at forringe dagpengesystemet. Dem, der ulykkeligvis bliver arbejdsløse og kommer på dagpenge, har ikke for mange penge.«

Heldigvis for de danske lønmodtagere havde Danmarks Radio optaget netop disse ord fra Anders Fogh Rasmussen ved den afsluttende partilederrunde på DR. Spørgsmålet er nemlig, hvad der var sket med de forringelser i dagpengesystemet, som VK havde aftalt med Dansk Folkeparti i årets finanslovsaftale, hvis det ikke var blevet udstillet for hele befolkningen, at regeringen var i gang med at begå et løftebrud af dimensioner.

Vi har en regering, der mener, at der ikke er noget galt i at sige et og gøre noget andet. Det, der er galt, er, hvis det bliver opdaget. En gang før er Anders Fogh Rasmussen blevet grebet i et tilsvarende løftebrud, nemlig da TV, mens regeringen var i færd med at skære i ungdomsuddannelserne, kunne dokumentere, at han havde lovet penge til handelsskolerne under valgkampen. Også dengang trak man forslaget tilbage. Et passende motto for VK-regeringen må derfor være: »Går den, så går den«.

Dagpengeindgrebet blev taget af bordet af en eneste grund: Mediernes dokumentation af løftebrud og det massive pres fra en fælles front af fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer.

Forslaget ramte en gruppe lønmodtagere med stor gennemslagskraft og opbakning fra arbejdsgiversiden. Men hvad sker der, den dag der ikke er TV på? Hvad sker der, den dag forringelserne rammer lønmodtagere med knap så stor gennemslagskraft i medierne og opbakning fra arbejdsgiversiden?

Der er ingen grund til at tro, at regeringens holdninger har ændret sig. Finansminister Thor Pedersen siger, at reformer er udskudt til efter, at velfærdskommisionens rapport foreligger – hvilket er efter næste valg. Lars Barfoed fra de konservative melder derimod ud, at konservative er klar til nye indgreb i dagpengene allerede i næste års finanslov.

Opgøret med fagbevægelsen og det danske dagpengesystem er derfor ikke aflyst – men alene udskudt. Og det er helt sikkert, at Venstre og konservative vil bruge den mellemliggende periode til at bearbejde holdningerne i befolkningen. Det vil de gøre med udtryk som: »Incitamenterne til at tage arbejde skal øges«, »misbruget af dagpengereglerne skal stoppes«, »det frie valg styrkes«. Vi vil se en regering, der fortsætter den ideologiske underminering af fagbevægelsen og det kollektive, solidariske dagpengesystem til fordel for private løsninger.

Med truslen om kommende forringelser i dagpengesystemet hængende over hovedet vil lønmodtagere overveje private forsikringer. Og forsikringsselskaberne står på spring. Med regeringens fulde opbakning vil vi langsomt, men sikkert – ganske som det er sket på sundhedsområdet – se velfærdssamfundets fælles løsninger blive undermineret til fordel for de private løsninger, hvor de stærke klarer sig selv, og »fanden tager de sidste«.

Fernisen over Anders Fogh Rasmussens »minimalstat« er tynd. Derfor bør en samlet fagbevægelse give regeringen modstand. Og så må vi håbe, at medierne hver gang er på pletten, når nu regeringens bagtanke er: »Går den, så går den«.