Fyret og erstattet af kollega på løntilskud

Af

Jan Worm Kristensen blev fyret kort før sit 25 års jubilæum som pedel i Svendborg Kommune. Samtidig ansatte kommunen en mand på løntilskud til at klare hans opgaver.

SKIFTEDAG »Der er noget uldent ved det,« tænkte Jan Worm Kristensen, da han i juli måned blev fyret fra sit job som pedel i Svendborg Kommune. Måneden inden havde plejecentret Caroline Amalie, hvor han arbejdede, ansat en smed med løntilskud. Manden skulle udføre det samme arbejde som Jan Worm Kristensen.

»Det er noget mærkeligt noget at ansætte en person på løntilskud, når de fyrer mig,« var hans første reaktion.

Efter sommerferien i Bulgarien med børnebørnene steg forundringen. Nu var manden på løntilskud forlænget til april 2011, mens Jan Worm Kristensens ansættelse udløber til januar.

»Jeg er bitter på systemet. Det kan ikke være rigtigt, at jeg har været her i snart 25 år, og en mand på løntilskud overtager arbejdet,« siger han.

Inden sidste arbejdsdag når Jan Worm Kristensen at holde sit 25 års jubilæum. Men der bliver ingen fest.

Færre fastansatte i Svendborg

Svendborg Kommune skrev i opsigelsesbrevet, at Jan Worm Kristensen blev fyret på grund af besparelser og manglende arbejdsopgaver. Men der må være nok at lave, siden man ansætter én med løntilskud, mener FOA, der taler om misbrug af løntilskud. Det afviser kommunen.

»Man kan ikke sige, at den ene overtager den andens job. Der er tale om en udfasningsperiode, hvor begge fratræder,« siger Henrik Kjær, sekretariatschef i Svendborg Kommune med ansvar for ejendomsadministrationen.

Fremover skal færre pedeller vedligeholde plejecentrene. Men det betyder ikke, at folk på løntilskud skal overtage arbejdet, forsikrer sekretariatschefen.

Det tror FOA ikke på. For antallet af personer på løntilskud stiger i Svendborg, og næsten halvdelen af de ansatte inden for teknik og service er ekstraordinært ansat. Henrik Kjær erkender, at der er sket et skred i løbet af en lang periode.

»I dag er der færre hænder til at udføre opgaverne. Der er givetvis også folk på løntilskud, som varetager opgaver, ansatte tidligere har haft.«

Om kommunen brød reglerne ved uretmæssigt at fyre Jan Worm Kristensen bliver afgjort i løbet af efteråret.