Fusioner og afskedigelser holder kontingentet i ro

Af NET-Redaktionen

De store LO-forbund mister indtægter på grund af faldende medlemstal. For at holde fagforeningskontingentet i ro har FOA måttet afskedige medarbejdere, mens fusionen mellem KAD og SiD ventes at føre til en mindre nedsættelse af kontingentet.

Status quo Hvis medlemmerne af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet (SiD) siger ja til fusionen af de to forbund, slipper de med at betale 80 kroner om måneden i forbundskontingent mod de nuværende 100 kroner, når gruppelivsordningen er trukket fra. Det fremgår af oplægget fra de to forbundsledelser forud for forbundenes ekstraordinære kongresser i Odense 27. og 28. april.

Men en sænkning af forbundskontingentet betyder ikke nødvendigvis, at medlemmernes samlede udgifter til faglige kontingenter bliver lavere. Det afhænger nemlig blandt andet af størrelsen på det kontingent, der skal fastsættes af de lokale afdelinger. Men SiD-formand Poul Erik Skov Christensen håber, at den centrale kontingentnedsættelse vil have en signalværdi.

»Målet er, at det nye forbund skal blive bedre og billigere. Derfor viser vi vejen ved at lægge op til, at det faglige kontingent til forbundet sættes ned med 20 kroner om måneden,« siger han.

På kongresserne i Odense skal de delegerede blandt andet drøfte udkast til nye forbundslove, opbygningen af lokale strukturer, målsætning for det fælles forbund, vejledende vedtægter for lokalafdelinger og de to forbunds økonomi. De knap 308.000 medlemmer af SiD og de 76.000 KAD-medlemmer kan i perioden 17. maj til 5. juni deltage i urafstemningen om fusionen.

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) har valgt at fyre 11 medarbejdere og undlade at genbesætte 10 stillinger for at undgå stigninger i medlemmernes kontingenter. Beskæringen på de 21 stillinger i forbundshuset er led i en effektiviseringsplan, så kontingentet kan holdes i ro,  uden at servicen over for medlemmerne forringes.

»Vi har et kommende misforhold mellem indtægter og udgifter – og vores valg står mellem at sætte kontingentet op for medlemmerne eller at effektivisere og spare hos os selv. Vi har valgt det sidste. Bortset fra, at det er trist og barskt at sige farvel til dygtige medarbejdere, så er jeg overbevist om, at vi også fremover kan levere den samme service til medlemmerne,« siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Spareplanen betyder, at FOA kan holde uændret kontingent også til næste år. Dermed er kontingentet til forbundet ikke steget siden 2000. I samme periode er medlemmernes kontingent til a-kassen blevet sat ned.

»Reelt betyder udviklingen, at medlemmernes udgifter til fagforening og a-kasse fylder mindre på budgettet. Dermed står FOA godt rustet i den konkurrence om medlemmer, der allerede er gået i gang,« siger Dennis Kristensen.