Funktionærbevægelsen

Af Peer Olander

I 1970 var 44 procent af den danske arbejdsstyrke funktionærer. I dag er tallet 64 procent. Det skal Landsorganisationen i Danmark (LO), arbejdsgivere og lovgivere huske på i fremtiden, mener fagforbundet HK/Privat, der kræver større opmærksomhed på funktionærerne. Ellers vil det underminere den danske aftalemodel, siger sektorformand i HK/Privat Karin Retvig.

INTERVIEW Du skriver i et debatindlæg i Jyllands-Posten 8. juni, at LO skal »tage bestik af den nye situation i Danmark.« Hvad er det, LO skal gøre?

»Samfundet og arbejdsmarkedet ændrer sig fra industrisamfund til videnssamfund. LO skal være mere opmærksom på, at det mere og mere bliver en hovedorganisation for funktionærer end for arbejdere.«

Hvad betyder det konkret?

»Det betyder, at det, der regulerer arbejdsmarkedet, ikke kun er overenskomsterne. Der er en masse andre ting som funktionærloven, ferieloven og forskellige EU-direktiver. Det er LO nødt til at være opmærksom på.«

Du skriver, at »det må sætte en ny dagsorden« i LO. Hvad er det konkret, der skal på den dagsorden?

»Hvis man nu ser på den kommende overenskomstfornyelse, så mener jeg, det er uhensigtsmæssigt, at LO fokuserer så enøjet på timelønsområdet.«

Så LO skal kæmpe mindre for de timelønnede og mere for, at funktionærloven forbedres?

»Nej, jeg siger ikke noget om, at nogle skal kanøfles i forhold til andre. Jeg siger, at man skal have fokus på funktionærområdet, fordi funktionærområdet er så stort, som det er i dag, og fordi det vil udvikle sig. Og fordi 40 procent af LO’s medlemmer nu er funktionærer.«

Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvad der skal på dagsordenen?

»Den 50 procents regel, som begrænser HK’s muligheder for at oprette overenskomster. På en arbejdsplads skal 50 procent af de ansatte indenfor HK-området være medlem af HK, for at HK kan skabe en overenskomst på arbejdspladsen. Derimod behøver et forbund for timelønnede blot at have et enkelt medlem på en arbejdsplads for at skabe overenskomst på arbejdspladsen. Det er jo diskrimination af funktionærerne. LO bør sige, at LO ikke kan leve med, at funktionærområdet har sværere ved at få overenskomster end timelønsområdet. For når der kommer flere funktionærer, bliver det jo sværere at indgå overenskomster på grund af 50 procents reglen. Og så bliver LO’s overenskomstgrundlag undermineret.«

Vil det ellers gå ud over den danske model?

»Ja, i høj grad. Så virker den danske aftalemodel ikke hele vejen rundt. På den måde bliver den danske model undermineret.«

HK opfordrer til, »at funktionærgruppen tillægges den store og voksende vægt, som den vitterligt har« – også uden for LO. Hvem skal gøre hvad?

»Vi har jo en forpligtigelse som organisation til at være opmærksom på, at arbejdsmarkedet ændrer sig, og det har arbejdsgiverorganisationer og lovgiverne også. Når man kan se, at vidensniveauet og uddannelsesniveauet højnes, så er det også væsentligt, at man sætter kompetenceudvikling på dagsordenen. Og man skal også være opmærksomhed på fleksibiliteten i, at man kan arbejde ude og hjemme.«

Så lovgivere og arbejdsgivere skal være opmærksomme på kompetenceudvikling, uddannelse og muligheder for fleksibilitet?

»Ja, multimedieskatten er tegn på, at man ikke er opmærksom på, at her har arbejdsmarkedet ændret sig. Der beskatter man folk, som arbejder både ude og hjemme. Det er et tydeligt tegn på, at regeringen ikke har forstået en pind af, hvad videnssamfundet betyder.«