Frit pensionsvalg har lange udsigter

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

Bremer-udvalgets overvejelser om liberalisering af pensionsområdet peger ikke i retning af helt frit pensionsvalg. Lønmodtagere og arbejdsgivere glæder sig over, at de nu bliver inddraget i diskussionerne om fremtidens pensionssystem.

Regeringen får ikke grønt lys for den totale liberalisering af pensionsområdet af embedsmændene i det såkaldte Bremer-udvalg, der har analyseret mulighederne for at liberalisere pensionsområdet. ATP-ordningen bør kun ændres, hvis det sker efter aftale med lønmodtagere og arbejdsgivere, lyder rådet fra embedsmændene. Og hverken LO eller Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er voldsomt interesserede i at ødelægge ordningen, som de seneste 40 år har virket tilfredsstillende.

Bremer-udvalget gør opmærksom på, at selv om kontohaverne får lov at flytte deres penge, giver det i sig selv ikke større valgfrihed, end de allerede har. Uanset friheden anbefales det, at ordningen fortsat skal bygge på et unisex-grundlag, som først og fremmest er til gavn for kvinderne. Kvinder har statistisk større risiko for at blive invalide end mænd, og samtidig lever kvinderne længere. En almindelig forsikringsdækning vil derfor betyde, at kvinder vil få mindre udbetalt fra ordningen end mænd – hvis ikke man holder fast i unisex-modellen.

Socialdemokraten Lene Jensen mener, at embedsmændene dermed har aflyst regeringens ideologiske togt om frit valg på pensionsområdet.

»Af rapporten fremgår det jo tydeligt, at liberalisering for fulde sejl vil gå ud over kvinder, ufaglærte og syge – og det kan man naturligvis ikke anbefale,« siger  Lene Jensen
LO-formand Hans Jensen har også bemærket sig, at udvalget er nået frem til, at omfattende ændringer i retning af frit valg på pensionsmarkedet vil give lavere pensioner til fremtidens ældre.
»Og det vil ramme de svageste særligt hårdt. Det kan ingen være tjent med,« siger Hans Jensen.
Samtidig roser han embedsmændene for, at de anbefaler dialog med lønmodtagere og arbejdsgivere frem for at drage nogle håndfaste konklusioner.

DA’s administrerende direktør, Jørn Neergaard Larsen, glæder sig også til at drøfte pensioner med regeringen og LO.

Samtidig gør DA-direktøren opmærksom på, at det vil være indgreb i aftalte overenskomster, hvis politikerne på Christiansborg ændrer pensionsordningerne.