Frihed til fallit

Af John Nim, faglig sekretær i Telekommunikationsforbundet

Fagligt talt Bliver de kollektivt aftalte pensionsordninger afløst af totalt frit valg, er kun en part sikret gevinst: Nemlig rådgiverne. Mange opsparere vil til gengæld stå tilbage med tomme lommer, som tilfældet er i England og USA.

Det borgerlige Danmarks frihedsråb er på det seneste rettet mod de kollektivt aftalte pensionsordninger. Borgerlige politikere står i kø for at fortælle befolkningen, at pensionsordningerne er tvangsordninger af værste skuffe, og hvor indflydelsen er på samme niveau, som den amerikanske befolknings indflydelse er på valget af USA’s præsident.

I Telekommunikationsforbundet deler vi ikke dette synspunkt, men er af den opfattelse, at der i værste fald er tale om grov manipulation og i bedste fald tale om sædvanlig uvidenhed hos borgerlige politikere, når talen handler om faglige forhold.

Derfor har Telekommunikationsforbundet også meget til fælles med de synspunkter, der kom til udtryk i A4 nummer 22, hvor direktøren for Danmarks Apotekerforeningen Ole Krog under overskriften »frit valg på aktierouletten« spidder det borgerlige frihedsråb.

Vi er meget enige i, at et total frit valg vil føre til, at mange af de såkaldte rådgivere – også af den mere anløbne slags – vil lokke, love og manipulere med den enkelte pensionsopsparer, så alt for mange vil stå tilbage med tomme lommer, når de når pensionsalderen. Vi ved, at de eneste, der tjener penge hver gang, uanset de forskellige investeringers op- og nedture, er disse rådgivere.

Dette synspunkt bunder ikke i en opfattelse af, at vore medlemmer har færre evner ud i investeringsjunglen end så mange andre. Men som det sikkert er bekendt for de fleste, har det seneste par år på aktiemarkedet været smertefulde. Det har selv højt betalte og højtråbende kuglerammedrenge måtte sande.

Som Ole Krog blandt andet nævner i sit indlæg, kan vi blot se på, hvad der er sket i England og USA med titusindvis af pensionsopspareres penge – borte med blæsten – og det i guds eget land, inklusive annekset England. I øvrigt et par lande, som de borgerligere politikere gør utrolig meget for at kopiere.

Af blandt andet disse årsager tror vi derfor også på, at vore medlemmer og andre fagforbunds medlemmer er bedst tjent med et kollektivt aftalt system, der også i sit basale indhold har nogle solidariske principper, der sikrer, at de dårligste liv og de dårligst stillede på arbejdsmarked får en pension, der sikrer rimelige levevilkår i den sidste ende af livet.

Men det skal jo ikke forhindre et fagforbund i at gøre pensionsordningen fleksibel, således at medlemmernes mange forskellige behov og indretning af privatlivet kan tilgodeses i videst muligt omfang.

24bDet har vi gjort i Telekommunikationsforbundet, og det er vores opfattelse, at vore medlemmer er glade for dette. Også at de har indflydelse på, hvordan der skal investeres, men uden at det kan blive til frit fald, men altid med en såkaldt nulrente garanti, der – om ikke andet – sikrer, at den del af pensionsindbetalingen, der hensættes til opsparing, også er til stede, når medlemmerne når pensionsalderen.