Forvaltning opfordrer plejepersonale til at råbe op

Af

Den offentlige sektor udvikler sig aldrig, hvis den ikke er genstand for konstant konstruktiv kritik – også indefra. Det mener Hosea Dutschke, medstifter af Foreningen af Åbenmundede Bureaukrater og direktør for Magistraten for Sundhed og Omsorg i Århus. Han vil opdrage plejepersonale og kontorchefer til, at tavshed er pligtforsømmelse.

ÅBENHED I sidste uge dokumenterede Ugebrevet A4, hvordan kommunale chefer og politikere nidkært vogter over de ansattes ytringer og dermed forhindrer, at historier om omsorgssvigt eller dårlig behandling af svage børn, handicappede eller gamle kommer frem i offentligheden. Men det kan være anderledes. Det tror de i hvert fald på i den del af Århus Kommune, der tager sig af pleje og omsorg for ældre og handicappede. Her hedder direktøren Hosea Dutschke. Privat er han medstifter af Foreningen af Åbenmundede Bureaukrater. I arbejdstiden er han – sammen med rådmand Dorthe Laustsen (S) – i gang med at vende op og ned på embedsmands-kulturen i Magistraten for Omsorg og Sundhed i Århus.

»Vi har valgt ikke at skjule noget for os selv eller for omverdenen, og det mener vi meget alvorligt. Det er vigtigt at signalere helt klart, at det hører med til god ledelse, at man er lydhør og åben over for kritik, både når den ytres internt og i offentligheden,« siger Hosea Dutschke.

Hans mål er, at sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter i Århus Kommune fremover kan være så åbenmundede, de lyster, uden at frygte chefens reaktion. Og at åbenhedskulturen med tiden bliver så indgroet, at der bliver langt mindre at råbe op om:

»Vi er i en første fase nu, hvor åbenhed meget handler om kritik. Men med tiden skulle vi jo gerne derhen, hvor det handler om innovation, fordi den åbne debat med medarbejderne om, hvordan man kan gøre tingene bedre, faktisk fører til bedre løsninger.«

En tankegang, som også rådmanden for området, Dorthe Laustsen (S), har skrevet under på i forvaltningens plan for 2007. Her fremgår det, at alle ansatte har »en forpligtelse til at deltage i debatten. Om måden vi gør tingene på, måden vi bruger vores ressourcer på, og måden vi får de mest tilfredse borgere på«.

I en nytrykt pjece til medarbejderne bliver de ansatte udtrykkeligt bedt om sige deres mening, når pressen ringer. Det er jo dem, der ved, hvor skoen trykker:

»Derfor opfordres medarbejdere til at udtale sig, når de bliver spurgt om noget, der vedrører deres arbejdsområde. Det er vigtigt, at personer tættest på begivenheder fortæller om hændelsen. Det sikrer den største troværdighed. Som medarbejder kan du altid udtale dig på egne vegne inden for dit arbejdsområde.«

Opfordringen er et særsyn i det kommunale landskab, hvor offentligt ansatte stadig snubler i mundkurve og indirekte repressalier på deres sjældne vej til pressen.

Hosea Dutschke erkender, at det nok vil tage lidt tid, før den nye åbenhed forplanter sig i hele organisationen:

»Man har ikke været vant til åbenmundethed i de kommunale forvaltninger, så det er en kultur, der skal ændres. Men jeg tror på, at det skal komme oppefra,« siger Hosea Dutschke, der både har oplevet intern og ekstern kritik, siden den ny politik blev indført.

»Det er da svært at blive kritiseret, det er bestemt noget, man skal vænne sig til. Men alternativet er stilstand eller det, der er værre.«

For eksempel forhold som dem, TV2 kunne vise blandt udviklingshæmmede på institutionen Strandvænget. Her blev nedværdigende behandling og omsorgssvigt først kendt og erkendt, da et skjult kamera kom forbi. Ingen af de ansatte, der faktisk havde sagt op, fordi de ikke kunne stå inde for misrøgten, turde gå til offentligheden med deres viden.

Nu kunne der nok være en enkelt århusiansk plejehjemsassistent, der tænkte, at hendes forvaltning blot har gang i en flot formålsparagraf. Men sådan er det ikke, siger Hosea Dutschke.

»Der er ingen tvivl om, at man som leder skal signalere meget klart, at man er åben over for kritik og tager den alvorligt, når den kommer. Sker det, tror jeg også, vi kan overbevise medarbejderne om, at vi mener det alvorligt.«