KOSTBAR BESPARELSE

Forslag om at skrotte APV'er kan blive dyrt

Af | @CarstenTerp

Både samfundet og den enkelte kan komme til at betale en høj pris, hvis et EU-forslag om at skrotte skriftlige vurderinger af arbejdsmiljøet i små firmaer bliver gennemtrumfet, viser beregninger.

EU pønser på at fjerne kravet om skriftlige vurderinger af arbejdsmiljøet i små virksomheder. Men det kan blive en kostbar besparelse, viser beregninger.

EU pønser på at fjerne kravet om skriftlige vurderinger af arbejdsmiljøet i små virksomheder. Men det kan blive en kostbar besparelse, viser beregninger. Foto: Casper Dalhoff, Polfoto

En besparelse på bureaukrati kan ende som en omkostning for både virksomheder, ansatte og samfundet som helhed.

Som Ugebrevet A4 skrev i morges, behandler et udvalg under EU-kommissionen en plan om at skrotte APV’er i små firmaer. Det skal lette byrderne og fremme væksten i de små virksomheder, der udgør 92 procent af erhvervslivet i EU.

Men forslaget kan blive dyrt. Det viser beregninger, som et engelsk konsulentfirma har lavet for EU’s direktorat for arbejdsmarked.

Professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet har set rapporten og siger:

»Man kan se, at chancen for at få en væsentlig økonomisk gevinst ikke er særlig stor. Derimod er der en risiko for en negativ effekt både økonomisk og på arbejdsmiljøet. Så der er altså ikke nogen væsentlig besparelse at hente i det her forslag.«

Besparelse kan blive vendt til et tab

Ifølge det forslag, der behandles i det såkaldte Stoiber-udvalg, skal små firmaer med lav risiko for ulykker slippe for at lave skriftlige vurderinger af arbejdsmiljøet. Hvordan lav risiko skal defineres, er ikke afgjort.

Derfor opererer konsulentfirmaet med forskellige kriterier. Og på baggrund af dem har firmaet opstillet tre scenarier, der beskriver de økonomiske konsekvenser af forslaget.

I det mest optimistiske scenarie vinder EU som helhed mellem 60 millioner og 1,8 milliarder kroner på at sløjfe APV-kravet. Men i de to andre scenarier er den maksimale gevinst meget mindre – henholdsvis 216 og 515 millioner kroner.

Og samtidig er der en risiko for, at øvelsen i stedet for at spare millioner vil ende med at koste penge. I det ene scenarie regner konsulentfirmaet sig frem til et tab på 22 millioner kroner. I det andet scenarie er tabet 67 millioner.

»Det bliver jo en dårlig forretning, så snart der sker flere arbejdsmiljøskader, som koster penge for samfundet,« siger Peter Hasle.

En skade kan lukke en virksomhed

Peter Hasle understreger, at en alvorlig skade rammer hårdere i et lille firma med få medarbejdere end i en stor virksomhed.

»Bare en enkelt alvorlig skade påfører – udover de menneskelige omkostninger – en lille virksomhed en meget stor økonomisk risiko. Så i værste fald kan en skade være en betydelig omkostning, der kan føre til lukning af virksomheden « siger Peter Hasle og konkluderer:

»Så det kan godt være, at der er en marginal besparelse at hente i forslaget. Men for den enkelte virksomhed, som bliver ramt, er omkostningen meget stor.«