Forslag med indbygget modsætning

Af Finn Danielsen, medlem af forretningsudvalget i Pædagogisk Medhjælper Forbund.

At betale folk for at passe deres egne børn er så tåbeligt et lovforslag, at det bekymrer selv regeringen, som har stillet det.

Fra 1. juli i år bliver det muligt at få penge for at passe sine egne børn. Lovforslaget, som i øjeblikket behandles i Folketinget, har været et kardinalpunkt gennem flere år for især partiet Venstre. Så det er ikke overraskende, at forslaget er fremsat. Men det nærmest forbløffende er den måde, det er sket på.

Folketinget har næppe nogensinde før set et lovforslag, som forslagsstillerne i den grad erkender at være bekymret over. Det fremgår klart af lovforslaget, at regeringen har lyttet til forhåndskritikken og tilsyneladende er enig i den. Det store spørgsmål er derfor, hvorfor i himlens navn regeringen fremsætter et lovforslag, som den selv anser for tåbeligt.

Af lovbemærkningerne fremgår det, at regeringen er fuldt opmærksom på en række uheldige konsekvenser. Forslaget vil reducere udbudet af arbejdskraft, som regeringen gerne vil øge. Det vil hæmme den integrationsindsats, som regeringen hævder at ville styrke. Det vil sænke skatteprovenuet i kommunerne. Det vil betyde social skævvridning, og det spænder ben for ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Alt det kan man læse i lovforslaget, som regeringen altså alligevel ønsker vedtaget. Hvorfor? Er det for at glæde en mindre gruppe af hjemmegående husmødre, der i dag passer deres børn ganske gratis? Og vil regeringen virkelig finansiere en sådan gave ved at sænke kvaliteten i de offentlige tilbud – daginstitutioner og dagpleje – der bruges af næsten en halv million børn? Eller er det bare ideologi?

»Pengene følger barnet« – og den syge, den gamle, den arbejdsløse. Fordelingspolitiske principper, der skal erstatte manglen på et samfundssyn – og gennemføres uanset konsekvenserne. Det er i en amputeret udgave, forslaget om penge for at passe egne børn nu er fremsat. Med blandt andet en begrænset varighed på et år per barn.

Regeringen har ønsket at forebygge de værste følger af sit eget forslag. Tak for det! Men guderne og Anders Fogh må vide, hvad man stiller op med en regering, der insisterer på lovgivning, som den selv frygter konsekvenserne af.