Forskning og uddannelse sikrer beskæftigelsen

Af Thorkild E. Jensen, formand for Dansk Metal

FAGLIGT TALT Svaret på udflytningen af arbejdspladser er ikke tilbageholdenhed med lønnen. Det er styrket vækst i danske kompetencer – skabt gennem forskning, udvikling, uddannelse og investering i højteknologiske arbejdspladser med avancerede produkter.

23Der kører for tiden en vældig debat om udflytningen af danske arbejdspladser som følge af den voksende globale konkurrence – et væsentligt emne for en bred diskussion. Men meget af debatten går galt i byen, når man rejser den under overskriften »udflytningen af arbejdspladser«.

Det giver nemt et indtryk af, at Danmark kun kan tabe i denne globale udvikling.

Sådan er det jo ikke. For de gamle, der faldt, er der nye overalt, som vi sang ved den danske nationalstats fødsel. Og hvis vi vil og satser rigtigt, kan det også blive tilfældet i den globale konkurrence.

I SR-regeringens sidste år blev der sat rekord i antallet af job i Danmark – og det til trods for, at der ifølge Finansministeriet årligt forsvandt 200.000 private job. For der blev dengang hvert år også skabt mere end 200.000 nye, private job.

Desværre har vor nuværende regering ikke samme fokus på at skabe flere arbejdspladser, end der bliver nedlagt, og derfor stiger den ødelæggende arbejdsløshed i disse år.

Vi har nu med forliget om industriens overenskomster skabt grundlag for fornyet optimisme og fremgang i beskæftigelsen. Vi håber, arbejdsgiverne og regeringen følger denne ansvarlige aftale op med fremrykning af investeringer, så vi her og nu kan få gang i nye arbejdspladser – det er vigtigt.

Men endnu vigtigere er det, at vi får gang i den langsigtede politik for at sikre øget privat, eksportbaseret beskæftigelse i Danmark. Svaret på denne globale udfordring er ikke løntilbageholdenhed, der i bedste fald kan virke meget kortsigtet – sådan som også Danfoss-chefen Jørgen Mads Clausen fastslog i Profilen, og den tidligere B&O-direktør Anders Knutsen fastslog i A4 for et par uger siden.

Svaret er derimod styrket vækst i danske kompetencer. Skabt gennem forskning, udvikling, uddannelse og investering i nye højteknologiske arbejdspladser med avancerede produkter, som efterspørges i tiden. Her kniber det voldsomt. Regeringen ødelægger erhvervsuddannelserne og lægger gebyr på voksen- og efteruddannelserne. Genopretning heraf vil koste mindst en milliard kroner om året.

Og på forskningsområdet sakker Danmark år for år længere bagud i forhold til de lande, vi skal konkurrere med. Og tro ikke, at de ligger på den lade side med uddannelse og forskning i for eksempel Kina og Indien.

Regeringen har taget et rigtigt skridt med den nye Nordsøfond. Men den er stadig meget langt fra målet i den Barcelona-aftale, som regeringen har indgået med andre EU-lande. For blot at nå dette mål skal forskningsinvesteringerne øges med seks-syv milliarder kroner om året inden 2010.

Nordsøfonden vil til den tid kun give 800 millioner kroner om året. Og skal vi holde trit med de førende lande, sådan som Sverige og Finland gør det, er det nærmere 12 milliarder årligt, indsatsen skal øges med. Med industriens nye overenskomstaftale har vi vist ansvarlighed over for den langsigtede udvikling i beskæftigelsen i Danmark. Nu venter vi på regeringen.