Forskerens fremtid er ikke min fremtid

Af Tanja Brauer, faglig sekretær, RestaurationsBranchens Forbund

Interviewet med Maria-Therese Hoppe i årets første udgave af A4 giver naturligvis stof til eftertanke, som det altid bør gøre, når kloge folk beskriver ens egen hverdag. En del af det, Maria-Therese Hoppe udtaler, kan jeg fint genkende. Men et af de steder, hvor vandene skilles, er Hoppes opfattelse af, hvilke problemer nutidens lønmodtagere forventer løst af deres faglige organisation.

Desværre er et af de problemer, vi i RBF bruger flest kræfter på at løse, noget så forældet og gammeldags som manglende betaling for udført arbejde – bedst illustreret ved, at vi i 2001 »hentede« over 40 millioner kroner i efterbetaling fra arbejdsgivere til vores bare 24.000 medlemmer.

Et andet stort problem er det dårlige arbejdsmiljø, medlemmerne arbejder i – senest dokumenteret i en rapport fra CASA, maj 2002. Overdødelighed, flere hospitalsindlæggelser end gennemsnitsbefolkningen, og nogle af vores medlemmer arbejder i det elendigste psykiske miljø på arbejdsmarkedet overhovedet. Og jeg kan roligt sige, at medlemmerne forventer, at vi løser disse problemer, at de på ingen måde hører fortiden til, og at der er udsigt til, at de desværre også er en del af fremtiden. Decentrale aftaler om løn- og arbejdsvilkår har været en del af nutiden i alle de år, jeg har været i hotel- og restaurationsbranchen. Så at det skulle være noget, der særligt knyttede sig til fremtiden, er så vidt jeg kan skue, ikke det store klarsyn.

Jeg kunne, ligesom Maria-Therese Hoppe, også godt tænke mig, at arbejdsgiverne stillede op til de nye krav om fleksibilitet og nytænkning, men ville dog til en begyndelse blive glad, hvis de bare ville overholde de aftaler, de allerede er en del af. Så kan vi i tillid til hinanden skabe udvikling, der ikke sker på de ansattes bekostning.

Dinosaur? Tja, det kan jeg ikke udelukke, at jeg er, selv om jeg kun er 36 år og nyvalgt i RBF – lad andre bedømme det. Men jeg mener nu en gang, at frihed i fællesskab er et godt fundament at bygge en fremtid på.