Forsikring mod ledighed er lukket land for seniorer

Af

Efterspørgslen efter ledighedsforsikringer boomer, men én gruppe lønmodtagere står udenfor: Forsikringsselskaberne vil ikke ledighedsforsikre folk over 60 år. Vi har spurgt Topdanmarks mæglerchef Michael Roediger, hvor smart og rimeligt det er at diskriminere seniorerne i en tid, hvor der er brug for, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet.

INTERVIEW Hvorfor nægter I at tegne ledighedsforsikringer for seniorer?

»Det er en kommerciel beslutning ikke at lade folk over 60 år omfatte af forsikringen. Erfaringen og al statistik viser, at den gruppe har langt sværere end de yngre ved at komme tilbage i job, når de bliver arbejdsløse. Det betyder, at der ville være en væsentlig højere risiko for, at deres ledighedsforsikring kom til udbetaling, og derved ville denne type forsikring blive så meget dyrere, at den blev umulig at sælge til kunder under 60 år.«

Det vil altså sige, at seniorerne ikke er værd at forsikre?

»Det betyder blot, at vi ikke kan tilbyde dem denne forsikring til en fornuftig pris.«

- Er det ikke rendyrket aldersdiskrimination?

»Jeg mener ikke, at der er tale om diskrimination. Det er jo ikke på grund af deres alder, at vi afskriver dem. Det sker på grund af den risiko, der er forbundet med at forsikre dem. Vi ville formentlig på tilsvarende vis have udeladt folk under 30 år, hvis det var de yngste på arbejdsmarkedet, som havde problemer med at få job igen, når de blev afskediget.«

Hvis det ikke er aldersdiskrimination - hvad er det så?

»Det er en ren kommerciel beslutning. Der er jo tale om en privatfinansieret forsikring. A-kasserne opstiller jo også betingelser for at modtage dagpenge, og man skal have optjent ret til efterløn i en længere årrække. Er det så også aldersdiskriminerende?«

Er det her ikke et rigtig skidt signal i en tid, hvor alle andre prøver at få seniorer til at blive på arbejdsmarkedet?

»Man kan vel ikke sige, at vi modarbejder bestræbelserne på at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vores aldersgrænse for ledighedsforsikring betyder, at folk over 60 år selv prøver at komme tilbage i job, fordi de står uden en forsikring at falde tilbage på.«

Skulle I ikke udvise lidt samfundssind her?

»Vi prøver så vidt muligt at udvise samfundssind, men hverken vi eller de øvrige forsikringsselskaber er interesserede i at tabe penge. Denne forsikringstype skal kunne bære sig selv, og derfor er folk over 60 år ikke omfattet.«

I vil blive kontaktet af Det Faglige Hus med en appel om at genoverveje det her. Hvad vil du svare dem?

»Hvad vi drøfter med en samarbejdspartner, vil jeg ikke kommentere her.«

Hvad skal man som lønmodtager overhovedet med forsikringsselskaber, hvis de ikke kan bruges til at gardere sig mod risici?

»For langt størstedelen af lønmodtagerne er det muligt at tegne sådan en ledighedsforsikring. Hovedparten af arbejdsstyrken er mellem 18 og 60 år, og dem hjælper vi. Vi oplever enorm vækst i denne type forsikring. Siden september i fjor har vi oplevet en vækst på mere end 20 procent i salget af ledighedsforsikringer. Der er markant øget efterspørgsel efter dette produkt, og det vil der uden tvivl fortsat være. Bankerne varsler øget ledighed.«

Men de over 60-årige må altså klare sig selv?

»Ja, dem kan vi desværre ikke hjælpe.«