Fornyelse kræver styrke

Af

Skal Socialdemokratiet have en chance ved næste valg, skal der lægges politisk muskelkraft og disciplin bag den fornyelsesproces, som partiformand Poul Nyrup Rasmussen har indledt. De, der hellere vil satse på fløjkrig, gamle strukturer og gammelt nag, må bære ansvaret for en uendelig lang periode i opposition.

Poul Nyrup Rasmussen står foran det største projekt som partiformand, siden han kom til magten i 1992. Han skal genrejse partiet efter det historiske valgnederlag i november sidste år. Han skal stå i spidsen for en fornyelse og en foryngelse på de væsentligste poster og bane vejen for en ny generation og en ny kronprins i partiet. Og endelig – som måske det allervigtigste – skal han over de næste år samle partiet om en holdbar, moderne politisk linje, som giver svar på de mange udfordringer, det danske samfund står over for i en mere international verden.

Skal det projekt lykkes, har Nyrup Rasmussen brug for et parti, som står sammen og spiller med. Han har brug for at kunne tegne de store linjer uden alt for mange polemiske indvendinger – og for at kunne sætte sit eget hold på de væsentligste poster. En loyal, stærk og visionær gruppe af politikere, som kan løfte den enorme opgave, det vil være at forny politikken, revitalisere partiet og genvinde regeringsmagten. Når det gælder alle tre projekter, er det sjældent den laveste fællesnævner, der er den mest visionære og troværdige. Hvis fornyelsesprocessen – som flere forløb de to seneste uger desværre har tydet på – ender i kompromisernes kompromis, og hvis drivkraften i fornyelsen bliver et forsøg på at finde den middelvej mellem fastlåste positioner, som alle kan enes om – ja, så ender det galt.

Og de, der holder fast i fløjkrige, generationer og gammelt nag, må bære hovedansvaret for, at Socialdemokratiet skal henslæbe det næste årti i opposition. Som Metals næstformand Thorkild E. Jensen sagde det her i Ugebrevet A4 før sommerferien, så er der nu brug for, at Poul Nyrup Rasmussen træder i karakter og viser, hvem der har fat i tøjlerne: »Styres vognen fra bagsmækken, kommer der kun slinger.« At lederskabet i partiet tages alvorligt, har ikke noget at gøre med, om man kan gennemføre en demokratisk proces omkring politikudviklingen. Selvfølgelig kan man det. Den ny politik skal udvikles i et sagligt, konstruktivt og dynamisk klima, hvor det ikke er hensyn til enkeltpersoners positionering, men respekten for partiets grundværdier og ønsket om at vinde næste valg der tæller.

Skal partiet genvinde magten, skal de næste tre år bruges på at generobre de vælgere, som gik til Venstre og Dansk Folkeparti ved valget. Som logbogen fra Nyrup Rasmussens Danmarksturne anviser, så skal Socialdemokratiet med omhu og præcision give sig i kast med at finde svar på de problemer, som indvandring, globalisering og forholdet mellem en offentlig og en privat sektor rejser. Det har partiformanden opbakning til i baglandet. En kompromisløs oppositionskurs, hvor Socialdemokratiet lægger sig tæt op ad SF og bare siger nej, er ikke troværdig og vil kun reducere vælgerskaren yderligere.

citationstegnSocialdemokratiet skal med omhu og præcision give  sig i kast med at finde svar på de problemer, som invandring, globalisering og forholdet mellem en offentlig og en privat sektor rejser.

Når det gælder de organisatoriske ændringer, så står partiledelsen over for en stor pædagogisk opgave med at forklare dele af baglandet, at en professionalisering af kommunikationen og brug af moderne informations- og ledelsesværktøjer lånt fra erhvervslivet ikke står i modsætning til en demokratisk politikudvikling baseret på socialdemokratiske grundværdier. At benytte sig af velkendte og velfungerende metoder til at få sit budskab frem og skabe en positiv ånd omkring ens varemærke – eller brand – burde være en selvfølgelighed. Poul Nyrup Rasmussen har erobret fornyelses-dagsordenen i partiet og taget de første små skridt i en lang proces. Man kan kun håbe, at partiet har styrken og modet til at gå hele vejen. Han kan ikke gøre det alene.