Formandskandidater i sjællandsk duel

Af Stig Nissen

I den forløbne uge stillede kandidaterne til formandsposten i LO Harald Børsting og Tine Aurvig-Huggenberger op til de to første offentlige dueller. A4 var med, da de mødtes i Sorø. Mødet afslørede mange ligheder, men også væsentlige forskelle.

DUEL Omgivelserne var næsten lige så gamle som LO-fagbevægelsen, da kandidaterne til at føre LO ind i fremtiden torsdag aften mødtes til duel på det smukt beliggende Ankerhus Seminarium i Sorø. Måske for at signalere de nye impulser, som både Harald Børsting og Tine Aurvig-Huggenberger gerne vil tilføre LO som ny formand, fandt selve valgmødet dog ikke sted i den 105-årige hovedbygning, men i en spritny tilbygning med ovenlys og højt til loftet.

Som henholdsvis nuværende næstformand og LO-sekretær kan Tine Aurvig-Huggenberger og Harald Børsting måske nok justere skudens kurs som ny formand, men de er begge stærkt forankret i det nuværende LO som en del af ledelsen i mere end et årti. Valgmødet bar da også præg af, at der fagligt og politisk er flere ligheder end forskelle mellem de to kandidaters holdninger.

De 28 fremmødte til LO-Midtsjællands og LO-Slagelses valgmøde kunne bevidne, at formandskandidaterne blandt andet er enige om, at LO har et særligt forhold til Socialdemokraterne, men at LO’s økonomiske støtte til partiet ikke bør genoptages. De vil også begge prioritere efteruddannelse højt, ligesom det er en hastesag at få stoppet det massive fald i LO-forbundenes medlemstal.

Børsting og Aurvig-Huggenberger var også enige om, at den såkaldte satspulje bør afskaffes. Overførselsindkomsterne reguleres årligt med en lavere procentsats end lønudviklingen på arbejdsmarkedet, og det er disse sparede penge, der går i satspuljen og siden uddeles til særligt svage grupper. Det fandt begge kandidater usympatisk. Med Harald Børstings ord:

»Det er jo en absurd tanke, at de fattige skal betale til de røvfattige.«

Tine Aurvig-Huggenberger fandt også den bramfri tone frem, da en spørger ville vide, om LO ikke burde koncentrere sig om at skaffe højere løn til medlemmerne frem for »sideopgaver« som ligestilling:

»Skal du over knæet? Ligestilling handler jo om ligeværd og retfærdighed. Kampen for ligestilling er en afgørende forudsætning for, at vi kan have legitimitet over for halvdelen af LO-medlemmerne,« svarede Tine Aurvig-Huggenberger.

Bedømt på valgmødet i Sorø findes den væsentligste forskel mellem kandidaterne mere i kommunikation og stil end de fagligt-politiske holdninger. Mens Harald Børsting går til valg under overskriften »tilbage til rødderne« og ønsket om at nedtone serviceydelserne og optrappe medlemmernes eget engagement i fagforeningen, slår Tine Aurvig-Huggenberger hårdt på, at LO skal blive bedre til at kommunikere i medierne og prale af sine resultater:

»Jeg mener, det er LO-formandens opgave at skabe profil om den samlede fagbevægelse i medierne. Det er LO-formandens rolle at deltage i den offentlige debat og prøve at flytte holdninger. Jeg mener også, vi kan gøre langt mere for at markedsføre vores resultater med fælles kampagner i fagbevægelsen,« sagde LO-næstformanden.

Harald Børsting erklærede sig enig i, at man skal prale af resultaterne. Men han understregede, at én ting er vigtigere: At skabe resultaterne.

»Vi er uenige et stykke ad vejen, hvad angår kommunikation. Synlighed i medierne gør det ikke alene. Bare se på FOA, som har Danmarks mest synlige forbundsformand (Dennis Kristensen, red.), men de taber jo også medlemmer. Det nytter ikke noget, vi tror, vi er Gud, fordi vi bliver LO-formand,« sagde Harald Børsting.

A4 talte efter valgmødet med flere tilhørere. Tina Christensen, formand for 3F i Slagelse, foretrækker Tine Aurvig-Huggenberger som LO-formand:

»Det var to kandidater, der brændte for deres sag. Og de var begge gode. Men der var en tydelig forskel i dag. Harald vil tilbage til rødderne, mens Tine vil det mere moderne – hun ser mere fremad. Jeg foretrækker Tine. Det gjorde jeg også før valgmødet, og debatten har kun bekræftet det,« sagde Tina Christensen.

Torben Seerup, ansat i LO-Midtsjælland og LO-Slagelse, hældte til Harald Børsting:

»De er begge velinformerede, men adskiller sig lidt på kommunikationen. Jeg køber nok mest Haralds budskab om, hvordan man skal tænke fagforening.«