Forbund strides om grænsekonflikter

Af

Specialarbejderforbundet har fremlagt sit eget forslag til, hvordan LO-forbundene fremover skal tackle slagsmål om medlemmerne. Men det bringer ikke LO-forbundene tættere på enighed, og FOA-formand kalder det »uanstændigt« at komme med nyt forslag så sent.

Det bliver særdeles hårdt arbejde at nå frem til et kompromis om, hvordan grænsekonflikter mellem LO-forbundene fremover skal forebygges og løses. Det er konklusionen efter LO’s hovedbestyrelsesmøde i tirsdags, der gjorde det klart, at specielt Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og de store industriforbund med Specialarbejderforbundet (SiD) i spidsen stadig står stejlt over for hinanden.

SiD præsenterede sit eget forslag til løsning af grænsekonflikter på mødet. Forslaget er i mange passager identisk med LO’s forslag, men den store forskel er, at SiD ikke vil tillade medlemsafstemning om, hvor man helst vil være organiseret. SiD-formand Poul Erik Skov Christensen holder nemlig fast i, at det forbund, som har overenskomsten med arbejdsgiveren på det bestemte område, også skal have retten til at organisere medlemmerne.

»Det kan godt være, det er moderne, at alt efterhånden skal være op til den enkelte. Men det centrale må altså stadig være, at vi skal varetage medlemmernes interesser så godt som muligt, og det kan man kun gøre, hvis man har retten til at forhandle overenskomst. Derfor er en urafstemning ren bluff over for medlemmerne,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Mens SiD ikke vil acceptere, at urafstemninger bliver et element i de nye regler til løsning af grænsekonflikter mellem LO-forbundene, insisterer FOA på, at medlemmernes ønsker skal være en del af grundlaget, når LO’s grænseudvalg skal afgøre konflikterne.

»Når vi i tilblivelsen af det nye LO lægger så stor vægt på, at vores 1,2 millioner mennesker ikke bare er en grå masse men forskellige individer, er det også helt afgørende, at medlemmerne får noget at skulle have sagt i forhold til, hvor de vil være organiseret,« siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Det store medlemsslagsmål

Han har i øvrigt ikke meget godt at sige om, at SiD i tirsdags kom med sit helt eget forslag til LO’s hovedbestyrelse kun en måned før, LO’s ekstraordinære kongres 8. februar skal tage stilling til den fornyelse, som de nye regler for løsning af grænsekonflikter skal være en del af.

»Det er en uanstændig måde at behandle LO-ledelsen og hovedbestyrelsen på. Nu har vi i lang tid sendt udkast frem og tilbage og ændret i forslaget, og så kommer SiD pludselig i 11. time med deres helt eget forslag. Man må kende sin besøgelsestid,« siger Dennis Kristensen.

Når det først og fremmest er FOA, der står over for de store industriforbund i spørgsmålet om, hvordan grænsekonflikterne fremover skal løses, skyldes det ikke kun ideologiske forskelle i opfattelsen af det enkelte medlems indflydelse, og hvordan man bedst varetager medlemmernes interesser. Det skyldes især også, at de nye regler om, hvordan slagsmål om medlemmerne skal håndteres, i sig selv er et stort og særdeles afgørende slagsmål om medlemmer.

Sagen er nemlig den, at i forbindelse med privatiseringer og udliciteringer af offentlige opgaver vil medlemmer af de offentlige fagforbund, som FOA er det største af, ofte komme til at arbejde under arbejdsgivere, som for eksempel SiD har overenskomsten med. Med andre ord vil FOA’s medlemmer ved udliciteringer og privatiseringer som hovedregel skulle overgå til et andet forbund, hvis SiD får gennemtrumfet sit forslag om, at løsningen på grænsekonflikter skal være, at man bliver medlem hos det forbund, der har overenskomsten med arbejdsgiveren. På den anden side vil FOA have mulighed for at fastholde sine medlemmer, hvis medlemmernes egne ønsker skal indgå i vurderingen af, hvordan grænsekonflikten skal løses.

Dennis Kristensen lægger ikke skjul på, at han vil have særdeles svært ved at acceptere regler, der favoriserer de forbund, der primært organiserer privatansatte, i forbindelse med udliciteringer og privatiseringer.

»Det vil være et signal om, at LO ikke er til for de offentligt ansatte, men kun for de privatansatte. Og det må vi jo så tage bestik af,« siger Dennis Kristensen.