Forbund strides igen om buschauffører

Af

Specialarbejderforbundet har nu bedt LO om at afgøre den årelange strid med Forbundet af Offentligt Ansatte om retten til at organisere de københavnske buschauffører. FOA vil overveje medlemskabet af LO, hvis sagen kommer for LO’s grænseudvalg.

En årelang strid mellem to af LO’s største medlemsforbund skal nu behandles i LO’s hovedbestyrelse fredag den 15. august. Det gælder Specialarbejderforbundet (SiD) og Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) kamp om, hvem der skal have lov at organisere buschaufførerne i det storkøbenhavnske område.

Det er SiD, der nu har bedt LO om at afgøre grænsestriden en gang for alle:
»Nu må vi have en afklaring på den sag. Vi orker ikke at spilde mere tid på at kæmpe om medlemmerne i stedet for at kæmpe for dem,« siger Søren Andersen, forretningsfører i SiD’s transport- og servicegruppe.

FOA’s forbundsformand, Dennis Kristensen, er derimod godt sur over, at SiD nu vil have sagen afgjort af LO. Han henviser til, at de to forbund og deres berørte lokalafdelinger umiddelbart inden LO’s ekstraordinære kongres i februar med medvirken af LO-formand Hans Jensen indgik en aftale om, hvordan den årelange grænsestrid kunne løses  ved hjælp af blandt andet fællesoverenskomster. Og Dennis Kristensen føler ikke, at SiD siden har gjort nok for at nå en løsning.

LO’s hovedbestyrelse vil formentlig – ifølge den nye procedure for løsning af grænsekonflikter, som blev vedtaget på den ekstraordinære kongres – i første omgang sende sagen til mægling. Først derefter kan sagen ende i LO’s grænseudvalg. Men det bliver ikke med Dennis Kristensens gode vilje:

»Hvis det kommer så vidt, må vi alvorligt overveje, om LO er det rigtige sted for os at være,« siger Dennis Kristensen.

FOA og SiD er også uenige om, hvem der skal organisere buschaufførerne i Århus. Her holder forbundene og lokalafdelingerne møde i morgen tirsdag, og hvis det ikke lykkes at nå til enighed, vil denne sag formentlig også ende i LO’s hovedbestyrelse.