Forbund støtter fortsat S

Af | @GitteRedder

Selv om LO stopper partistøtten, fortsætter det store flertal af forbundene med at punge ud til socialdemokratiske valgkampagner. Ekspert konstaterer, at parti og fagbevægelse dermed fortsat vil hænge sammen i vælgernes øjne. Ikke alle forbundsformænd jubler over LO’s beslutning om at stoppe støtten, og HK giver nu ekstraordinært milliontilskud til Socialdemokraterne. Derefter skal en uvildig undersøgelse afgøre, om forbundet fortsat vil støtte.

12Langt de fleste LO-forbund vil fortsat støtte Socialdemokraterne økonomisk i valgkampe, selv om LO som hovedorganisation nu indstiller støtten til partiet. Det viser Ugebrevet A4’s samtaler med topfolk i samtlige 20 forbund. Dermed mister Socialdemokraterne LO’s årlige partitilskud på otte millioner kroner – eller 32 millioner over en valgperiode på fire år – men kan stadig forvente at modtage cirka 15 millioner kroner fra fagbevægelsen til næste valgkamp.

Af de 15 forbund, som gav direkte partistøtte ved det seneste valg, forventer kun Dansk El-Forbund at sløjfe støtten og i stedet bruge én million støttekroner i valgperioden på konkrete politiske projekter, som forbundet har en særlig interesse i. Men det kan så rigeligt opvejes af, at HK har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til Socialdemokraterne på godt tre millioner kroner i 2003.

Det er ellers formændene i LO-forbundene, der udstyret med deres LO-hovedbestyrelseskasket har besluttet at indstille LO’s støtte. Men i deres eget forbund vil formændene altså stadig bidrage til partiet.

Det gælder blandt andre Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundets (NNF) formand Henry Holt Jochumsen, som i forbindelse med valgkampen i 2001 støttede Socialdemokraterne med cirka 800.000 kroner.

»Jeg støtter LO’s beslutning, fordi det som hovedorganisation er en god idé, at vi kan agere friere politisk end hidtil. Men jeg vil anbefale, at NNF fortsat støtter Socialdemokraterne og på nogenlunde samme niveau som hidtil. Ellers risikerer vi en skævvridning, for jeg er overbevist om, at erhvervslivet fortsat vil støtte de borgerlige partier. Og derfor vil det tjene vores medlemmer bedst, at vi også fortsat støtter Socialdemokraterne,« siger Henry Holt Jochumsen.

Uvildig professor skal undersøge partistøtte

HK’s formand John Dahl er tilhænger af LO’s beslutning om at droppe partistøtten, fordi det skal bane vejen for en bredere hovedorganisation. Men samtidig frygter han, at der vil ske en demokratisk skævvridning til fordel for de borgerlige partier. Derfor har HK nu besluttet at iværksætte en undersøgelse af pengestrømmene til de danske partier og betydningen for den demokratiske proces. Undersøgelsen skal ledes af en uafhængig professor, og HK-formanden understreger, at der ikke er tale om en bestillingsopgave med købte konklusioner, men om et stykke uvildigt forskningsarbejde.

Først når undersøgelsen er afsluttet, vil HK tage stilling til, om forbundet fortsat skal yde valgkampstøtte, som i 2001 udgjorde 3,4 millioner kroner til Socialdemokraterne foruden et par hundrede tusinde kroner til SF og Enhedslisten. John Dahl vil lade det afhænge af undersøgelsens resultater.

»Hvis det viser sig, at erhvervslivet fortsat støtter massivt, men midter- og venstrepartierne ikke kan gøre sig gældende i valgkampe på grund af pengenød, så har vi et demokratisk problem. Så kan udfaldet blive et pres for at få højere offentlig støtte til partierne med mulighed for at bruge pengene til valgkampagne. Ellers må vi i HK overveje, om vi skal fortsætte støtten,« siger John Dahl.

Allerede nu har HK overraskende besluttet at give Socialdemokraterne et solidt plaster på LO-såret med et ekstraordinært tilskud på godt tre millioner kroner. HK plejer ellers kun at give støtte i forbindelse med valgkampe.

»Uanset om vi får valg eller ej i 2003, så udløser vi et normalt valgkampsbidrag til Socialdemokraterne. Derefter lukker vi af og diskuterer igen sagen, når den uvildige undersøgelse er færdig,« siger John Dahl.

Også SiD-formand Poul Erik Skov Christensen bakker op omkring fornyelsen af LO – kaldet Nyt LO – og beslutningen om skære de økonomiske bånd til Socialdemokraterne. Men som SiD-formanden understreger i »fagligt talt« på bagsiden af dette nummer af A4, så træffer SiD sin egen afgørelse uafhængigt af LO.

»Så længe arbejdsgiverorganisationerne og virksomhederne fortsat massivt støtter de borgerlige partier – en støtte vi som forbrugere af virksomhedernes produkter ikke kan fravælge eller få indsigt i – må andre end LO skabe den nødvendige balance,« skriver han og tilføjer, at SiD fortsat betragter Socialdemokraterne som sin helt naturlige samarbejdspartner.

SiD-formanden har ikke ønsket at uddybe sit indlæg over for A4, men det kan vanskeligt tolkes anderledes, end at det store forbund fortsat vil yde S valgkampsstøtte i millionklassen.

Vælgernes billede forplumres

Beslutningen om at droppe støtten til Socialdemokraterne er en af hjørnestenene i Nyt LO, som LO’s ekstraordinære kongres endeligt skal godkende på lørdag den 8. februar. Beslutningen traf LO’s hovedbestyrelse dog allerede i november, og den skal der ikke stemmes om på kongressen.

LO-formand Hans Jensen har været drivkraften i beslutningen med den begrundelse, at hovedorganisationen er nødt til at have bredere politisk gennemslagskraft for at forsvare medlemmernes interesser bedst muligt på Christiansborg og appellere bredere til befolkningen. Han ser imidlertid ikke noget problem i, at de forbund, der udgør LO, fortsat støtter Socialdemokraterne som hidtil.

»De enkelte forbund bestemmer selv suverænt, hvad de vil bruge deres penge til. Vi følte, at de økonomiske bånd til Socialdemokraterne var snærende for hovedorganisationen LO’s politiske interesser, og derfor har vi afskaffet støtten. Og derudover forventer vi ikke, at det vil svække vores samarbejde med partiet,« siger Hans Jensen.

Lektor i statskundskab på Københavns Universitet Lars Bille mener, at forbundenes fortsatte støtte til Socialdemokraterne i nogen grad vil ødelægge vælgernes billede af fagbevægelsens frigørelse fra partiet.

»Det er meget svært og uoverskueligt for vælgerne at skelne mellem, om det er LO eller de enkelte forbund, der giver støtte. De konstaterer bare, at parti og fagbevægelse fortsat hænger sammen,« siger Lars Bille.

Plads til andre i LO-dobbeltsengen

Han lægger dog vægt på, at LO’s operation er lykkedes, for så vidt angår det politiske spil på Christiansborg, hvor LO har fået tydeligt markeret, at organisationen måske nok sover med Socialdemokraterne et par gange om ugen, men at der også er plads til andre partnere i dobbeltsengen. Det vil med andre ord give LO som hovedorganisation større politisk spillerum. Om Socialdemokraterne bliver slået af banen, fordi LO dropper driftsstøtten, vil Lars Bille ikke spå om:

»Styrkeforholdet afhænger helt af, i hvilket omfang dansk erhvervsliv og arbejdsgiverne fortsat vil støtte de borgerlige partier,« siger han.

Netop frygten for et meget skævt styrkeforhold betyder, at Dansk Metals formand Max Bæhring er indædt modstander af LO’s stop for støtten til Socialdemokraterne. Han er vred over beslutningen, som han kalder en historisk fejltagelse.

»Jeg tror ikke en disse på, at de økonomiske kræfter, der står bag de borgerlige partier, vil skære i deres økonomiske støtte til Venstre og konservative. Det kan ikke være rigtigt, hvis vi bliver kørt over ende af nogle pengestærke borgerlige partier. Derfor er det en forkert beslutning, at LO dropper tilskuddet,« lyder den skarpe kritik fra Max Bæhring.

»Fordi man er berøringsangst over for Socialdemokraterne, spiller vi nu nogle politiske muligheder af hånden og risikerer at blive tromlet ned. I Metal vil vi fortsat være politisk aktive og fremme vores medlemmers synspunkter, og derfor fortsætter vi med at støtte Socialdemokraterne som hidtil,« siger Max Bæhring.

Han vil heller ikke afvise at give mere til næste valgkamp end de cirka halvanden million kroner, som Metal støttede Socialdemokraterne med i 2001-valgkampen.

Mere demokratisk for medlemmerne

Mens Max Bæhring og Dansk Metal som det tredjestørste forbund med sine cirka 135.000 medlemmer må kaldes en misfornøjet sværvægter i LO-familien, stiller Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbunds formand Poul Monggaard med det tredjemindste forbund med kun cirka 5.000 medlemmer snarere op i fjervægtsklassen. Men de er helt enige om at kritisere LO’s beslutning.

»Vi tager fejl, hvis vi ved at fjerne partistøtten tror, at vi kan købe os fred fra de borgerlige. Tværtimod, for de har kun respekt for en arbejderbevægelse, der står sammen. Både fagbevægelsen og Socialdemokraterne vil stadig være under angreb, og forskellen er bare, at mens vi hidtil har stået sammen, skal vi nu tage tæskene alene. Og jeg er bange for, at vi hver især bliver tævet sønder og sammen,« siger Poul Monggaard.

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) er et af de fem LO-forbund, der ikke giver støtte til politiske partier. Forbundet foretrækker at agere mere frit politisk og valgte i stedet ved det seneste valg at bruge en halv million på en annoncekampagne, der gør klart, hvad SL lægger vægt på i forhold til udviklingen af den offentlige sektor. Kampagnen efterlod heller ingen tvivl om, at SL’s holdninger stemmer bedst overens med partierne til venstre for midten.

SL-formand Kirsten Nissen bakker op om LO’s beslutning, men kan samtidig godt forstå de forbund, der fortsat vil støtte partier.

»Man skal jo huske på, at de borgerlige partier bliver støttet solidt af erhvervslivet. Men hvis partistøtten kan opfattes som skadelig i befolkningen, er det for høj en pris at betale. Og derfor er LO’s beslutning afgjort den rigtige,« siger Kirsten Nissen.

Jørn Erik Nielsen, formand for Malerforbundet, vil fortsat støtte både Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten økonomisk i valgkampe. Men han tilhører også det store flertal af forbundsformændene, som bakker op om LO’s stop for tilskud. Det gør han, fordi han finder det væsentligt mere demokratisk for medlemmerne, at eventuel partistøtte er noget, det enkelte forbund tager stilling til.

»Der er intet hyklerisk i, at de samme forbundsformænd, som i LO’s hovedbestyrelse har stemt for at afvikle partistøtten, fortsat giver partistøtte i deres eget forbund. Der er nemlig den store forskel, at LO er en hovedorganisation uden for medlemmernes direkte indflydelse, mens medlemmerne har direkte indflydelse i deres eget forbund,« siger Jørn Erik Nielsen.