Forbehold over for hjemmearbejde

Af Marie Preisler, freelancejournalist.

Hver fjerde lønmodtager har muligheden for at arbejde hjemmefra, men kun få gør det. Og der er en stor skepsis mod at kunne arbejde døgnet rundt.

Hjemme-pc og internetforbindelser betalt af arbejdsgiveren er i eksplosiv vækst, fastslår en embedsmandsrapport om frynsegoder. Men rent faktisk udnytter kun få lønmodtagere de nye muligheder for at arbejde hjemmefra, viser en undersøgelse, som Gallup har foretaget for LO blandt 2.003 lønmodtagere i Danmark.

Lidt over en fjerdedel – 28 procent – af lønmodtagerne har mulighed for somme tider at arbejde hjemmefra, men blandt dem svarer over halvdelen – 56 procent  – at de kun benytter sig af muligheden en gang om måneden eller sjældnere. Kun hver femte med adgang til hjemmearbejde benytter sig af muligheden to eller flere gange om ugen.

Samtidig siger de fleste nej tak til bedre mulighed for hjemmearbejde. Hele 88 procent af lønmodtagerne i undersøgelsen ønsker ikke bedre adgang til at tage arbejde med hjem.

Modviljen mod at arbejde hjemmefra kommer bag på flere eksperter i hjemmearbejde. En række undersøgelser viser nemlig, at lønmodtagere med delvist hjemmearbejde generelt er meget tilfredse.

Det kan redde dagen at arbejde hjemmefra, hvis sønnen er forkølet, bilen punkteret, eller når en opgave kræver ly for kimende telefoner. Medarbejdere med delvist hjemmearbejde er mere effektive og oplever samtidig at have bedre tid til andre ting, fastslår blandt andet en stor EU-undersøgelse af hjemmearbejde, som Teknologisk Institut har været med til at udarbejde.

»Undersøgelsen viste, at alle var tilfredse med hjemmearbejde, men de mest tilfredse var dem, der kun gør det delvist,« siger Lars Schmidt, konsulent på Teknologisk Institut og med-arkitekt på EU-undersøgelsen.

Især yngre karrierebevidste mænd risikerer at arbejde alt for meget, når de kan arbejde videre derhjemme, mens kvinder og ældre er bedre til at håndtere hjemmearbejde, vurderer Lars Schmidt.

I telekoncernen TDC kan 7.000 af de 17.000 ansatte arbejde hjemmefra, og erfaringerne er udpræget positive, vurderer arbejdslivsforsker hos TDC, Agi Csonka.

Enkelte trives dog ikke med at blande arbejdsliv og hjemmeliv, og for at undgå at hjemmearbejde udløser stress, er det nødvendigt, at arbejdsgiveren udstikker klare rammer for hjemmearbejdet, fastslår hun.

»Vi oplever ret entydig begejstring for vores hjemmearbejdspladser. Især føler mange, at det giver et bedre familieliv. Men kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, om det er en succes.

Hvis arbejdsgiveren forventer, at medarbejderen læser mails søndag aften, er det ikke aflastende, og i en stærk karrierekultur kan det derfor være at stikke folk blår i øjnene at sige, at hjemmearbejde er familievenligt. Omvendt kan det give mulighed for at nå hjem og møde familien og så arbejde videre bagefter,« siger Agi Csonka.