Folkelig modstand mod at præmiere postbude

Af | @GitteRedder

Flertallet af lønmodtagerne mener, at det er en dårlig idé, at Post Danmark udlodder pengepræmier til raske postbude. Ifølge en ny undersøgelse mener otte ud af ti danskere, at pengene hellere skal investeres i et godt arbejdsmiljø

PRÆMIER I POSTEN Brevene og reklamerne skal ud, men det kan knibe, hvis postbudene melder sig syge på stribe. I gennemsnit har hver enkelt medarbejder i Post Danmark 18 sygedage om året, og det høje sygefravær koster selskabet cirka 450 millioner kroner om året i lønudgifter. For at komme et stigende sygefravær til livs, fik ledelsen i Post Danmark forrige år en idé. Ved at trække lod om attraktive pengepræmier blandt medarbejdere med lavt fravær, ville ledelsen formindske antallet af sygedage. Raske postbude uden en eneste sygedag har nu mulighed for at vinde kontantpræmier op til 100.000 kroner, mens alle andre, der maksimalt har haft to fraværsdage inden for det seneste år, kan vinde gavekort på op til 25.000 kroner.

Første udtrækning i det store Post Danmark-lotteri foregår i april, men allerede nu vender et stort flertal af danskerne tommelfingeren nedad i forhold til den utraditionelle måde at bekæmpe sygefravær på. En undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4, viser, at over halvdelen af danske lønmodtagere mener, at det er en dårlig idé at lokke danskerne på arbejde med udsigten til at vinde kontanter.

Næsten seks ud af ti lønmodtagere vurderer, at en tilsvarende model med pengepræmier ikke ville betyde færre årlige sygedage på deres egen arbejdsplads. Og et stort flertal på otte ud af ti danskere mener, at Post Danmark hellere skulle bruge penge på at nedbringe sygefraværet ved at forbedre arbejdsmiljøet frem for at bruge pengene på præmier til de raske.

I postbudenes fagforbund 3F glæder næstformand Steen Andersen sig over, at et flertal i befolkningen mener, at penge ikke er den rigtige medicin til at kurere folks sygdomme.

»Ved at lokke folk på arbejde med udsigten til store kontante præmier, risikerer man jo bare, at folk render syge på arbejde og dermed smitter hinanden, så sygefraværet bliver endnu højere. For mig er Post Danmark-modellen med pengepræmier til de mest raske meget usympatisk,« fastslår Steen Andersen og anbefaler Post Danmarks ledelse at nærlæse Ugebrevets A4’s undersøgelse.

»Der er ingen tvivl om, at danskerne er meget skeptiske over for en sådan model, der i bund og grund er lidt udansk og usolidarisk over for de svageste og sygeste på arbejdsmarkedet. Der er kun en vej til at få bugt med sygefraværet, og det er at satse på bedre arbejdsmiljø og bedre ledelse,« siger Steen Andersen.

Post Danmark fastholder præmier

Kritikken får dog ikke Post Danmarks ledelse til at vakle. Første lodtrækning blandt de raske og næsten raske post-arbejdere finder sted i april, og som vicedirektør Hans Erik Nielsen anfører, er pengepræmierne kun et ud af en bred vifte af værktøjer til nedbringelse af sygefraværet.

»Pengepræmierne er ikke et isoleret initiativ. Men det er klart, at når vi prøver noget nyt og anderledes, skal det have lov at bundfælde sig. Den udbredte skepsis til noget helt nyt er ikke overraskende,« siger Hans Erik Nielsen.

»Vi er udmærket klar over, at arbejdsmiljø og sygefravær er snævert forbundne kar. Og vi ved også godt, at hvis sygefraværet falder i løbet af kort tid, skyldes det nok ikke alene pengepræmierne men flere initiativer,« siger Hans Erik Nielsen og tilføjer, at alene initiativet med de kontroversielle pengepræmier har skabt stor intern debat blandt medarbejderne og har dermed bidraget til at sætte fokus på det store problem med sygefravær.