Foghs popularitet på retur – lang vej for Lykketoft

Af

De to statsministerkanditaters personlige egenskaber kan blive afgørende for næste valg. Anders Fogh Rasmussen har opbrugt sin goodwill i befolkningen, og hans stædighed og tab af troværdighed bliver en akilleshæl, vurderer eksperter. Til gengæld stiller vælgerne store spørgsmålstegn ved Mogens Lykketofts evner som statsminister.

Hot or not Statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) popularitet har taget et alvorligt dyk. På bare to år har han sat sin personlige goodwill i befolkningen over styr. Selv om et lille flertal af vælgerne fortsat mener, at han er en kompetent statsminister, så er bedømmelsen af statsministeren på næsten alle målepunkter faldet dramatisk siden en lignende måling i 2002.

Eneste trøst for Anders Fogh Rasmussen er, at det står endnu værre til hos hans rival til statsministerposten, Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft. For ham er der lang vej igen, før han trænger igennem hos vælgerne. Et flertal er ligefrem uenig i, at han vil være en kompetent statsminister.

citationstegnDe vælgere, der flytter sig, gør det i høj grad, fordi de lytter til argumenter og lægger vægt på troværdighed. Hele forløbet omkring Irak-krigen og Foghs afvisning af enundersøgelse får mange til at tvivle på Foghs saglighed. Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet

Gallup har for Ugebrevet A4 spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om deres syn på de to statsministerkandidaters troværdighed, fjernsynstække, evne til at indrømme fejl, evne til at formulere sig forståeligt, deres kompetence og folkelighed.

Resultatet viser, at vurderingen af Mogens Lykketofts personlige egenskaber og fremtoning kan blive en alvorlig forhindring for socialdemokraternes vej tilbage til magten – trods den aktuelle fremgang i meningsmålingerne.

»Det har vist sig at være meget svært at måle, hvad de personlige egenskaber betyder for vælgernes stillingtagen,« siger valgforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet, som har været med til at skrive den nyligt udkomne analyse af 2001-valget »Politisk Forandring«.

Men, tilføjer han:

»Det personlige fylder uendeligt meget i det politiske univers, så jeg er ikke i tvivl om, at det kan blive afgørende frem til næste valg. Hvis tvivlen breder sig, om Lykketoft er i stand til at føre sin politik igennem og er duelig som statsminister, så kan det blive meget svært at hive den sejr hjem, som partiet ellers nærmer sig i meningsmålingerne. Omvendt kan vi se, at Anders Fogh Rasmussens akilleshæl er hans stædighed og manglende evne til at indrømme fejl. Han har næsten opbrugt hele sin goodwill fra 2001-valget.«

Lige ufolkelige

I kort form er konklusionerne i undersøgelsen, at Anders Fogh Rasmussen vinder, når det gælder fjernsynstække, forståelig kommunikation og folkelighed, mens Lykketoft og Fogh står næsten lige, når det gælder troværdighed, kompetence. Hvad angår evne til at indrømme fejl er Lykketoft i førertrøjen.

  • Anders Fogh Rasmussen er god til at kommunikere, og det har ikke ændret sig stort siden 2002. For Lykketofts vedkommende er det derimod op imod halvdelen – 46 procent – som mener, at han har svært ved at tale, så alle kan forstå det.
  • Godt halvdelen – 56 procent – er i dag enig eller helt enig i, at Anders Fogh Rasmussen er en meget kompetent statsminister, hvilket er en tilbagegang fra 64 procent i 2002. Halvdelen af vælgerne mener, at Lykketoft er en kompetent formand for Socialdemokraterne.
  • Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft vurderes som omtrent lige folkelige – eller lige ufolkelige. Lidt over halvdelen af vælgerne, henholdsvis 52 og 57 procent, er enige i udsagnet om, at de »ikke er særligt folkelige«. Fogh er også her gået betydeligt tilbage.
  • Fogh Rasmussen har betydeligt mere fjernsynstække end Mogens Lykketoft. Selv om vurderingen af Foghs optræden på en skærm er faldet med 10 procentpoint fra 58 til 48 procent, så ligger han langt foran Lykketoft. Kun knap hver femte vælger – 19 procent – mener, at Lykketoft har fjernsynstække.
  • På ét punkt står Mogens Lykketoft stærkere end sin rival. S-formanden vurderes som bedre til at indrømme fejl. Flere end to ud af tre vælgere – 68 procent – er enige i, at Fogh har svært ved at indrømme fejl, mens kun 44 procent mener det samme om Lykketoft. Også her er vurderingen af Fogh Rasmussen faldet betydeligt siden 2002.
  • Anders Fogh Rasmussen har tabt en betydelig del af sin troværdighed, så kun 42 procent af vælgerne i dag er enige eller helt enige i, at han er meget troværdig. Dog har statsministeren fortsat en lille føring til Mogens Lykketoft, som 36 procent bedømmer som meget troværdig.
  • Samlet set vurderer halvdelen af vælgerne, at Anders Fogh Rasmussen har klaret sig godt som statsminister. For to år siden var det dog to ud af tre vælgere. Under halvdelen 44 procent er enig i, at han har klaret sig godt som formand for Socialdemokraterne.
  • Endelig er måske den største udfordring for Mogens Lykketoft, at kun 26 procent af vælgerne mener, at han vil være en kompetent statsminister. Over halvdelen af vælgerne er direkte uenige i udsagnet.

Professor i retorik Christian Kock, Københavns Universitet, mener, at Foghs generelle tilbagegang i meningsmålingerne især kan aflæses af, at vælgerne nu for alvor er begyndt at tvivle på hans troværdighed.

»Vi ved fra undersøgelser, at troværdighed blandt andet hænger sammen med opfattelsen af evnen til at anerkende flere sider af en sag og at indrømme fejl. Det er meget vigtigt for vurderingen af en politikers saglighed, at han er i stand til at se nuanceret på tingene. Mange er interesserede i, om politikerne er karismatiske og folkelige, men det har ikke noget at gøre med, om de opfattes som troværdige,« siger Christian Kock.

Indrømmelser tak

Ved valget i 2001 erobrede Venstre mange midtervælgere og tidligere S-vælgere.

»De vælgere, der flytter sig, gør det i høj grad, fordi de lytter til argumenter og lægger vægt på troværdighed. Hele forløbet omkring Irak-krigen og Foghs afvisning af en undersøgelse får mange til at tvivle på Foghs saglighed. Uanset om man er for eller imod krigen, så kan de fleste godt se, at der er god grund til at lave en undersøgelse, når der er tvivl om grundlaget, og når selv Bush og Blair har sat kulegravninger i gang. Det ville styrke Fogh, hvis han turde indrømme fejltagelser,« siger Christian Kock.

Han hæfter sig i øvrigt ved, at Anders Fogh Rasmussen ser ud at blive ramt af sin egen valgstrategi. Venstre og konservative indgik ved valget i 2001 med egne ord »en kontrakt med vælgerne«. Ved at fremsætte en række løfter og sætte alt ind på at overholde dem – koste, hvad det koste vil – har Fogh Rasmussen gjort sig meget sårbar over for selv den mindste anklage om løftebrud.

»På den måde kommer politik til at handle om, hvorvidt man nu har overholdt løfter eller ej, og ikke i så høj grad, om det nu er en god ide at iværksætte den eller den reform. Det så vi i sagen omkring dagpengeindgrebet i efteråret. Det blev trukket tilbage, fordi statsministeren før sidste valg havde lovet noget andet i fjernsynet og ikke af saglige grunde. Den måde at føre politik på er en form for umyndiggørelse og undervurdering af vælgernes evner til at tænke selv,« siger Christian Kock.

Johannes Andersen tilføjer, at undersøgelsen bekræfter, at vælgerne sagtens kan anerkende en partileders folkelighed og skærmtække uden, at man nødvendigvis er enig i det politiske budskab.

»Men der, hvor det rammer, er, når der sås tvivl om troværdighed og evne til at indrømme fejl. I Foghs tilfælde er opfattelsen af ham, at han er omgivet af en beskyttelseshinde, der afviser alt.

Det gør, at han virker meget stejl og alt for præcis,« siger han.

Personen i centrum

Forfatter og underviser i kommunikation ved Roskilde Universitetscenter Rasmus Jønsson mener, at det interessante ved undersøgelsen er, at det nu viser sig at være bedømmelsen af Fogh som person, der belaster regeringen i meningsmålingerne.

»Hidtil har man fokuseret på holdet bag Anders Fogh Rasmussen som dem, der ikke gjorde det godt nok,« siger Rasmus Jønsson.

Han mener, at Fogh og Lykketoft står med de samme problemer i forhold til vælgerne.

»De er begge to driftsikre og drevne politikere, men de har svært ved at vise os personerne bag.

Uanset om man kan lide det eller ej, så er det tv, der tæller i dag. Politikere der ikke gør sig på tv har det svært. For Lykketoft er det bestemt ikke hans stærkeste side. Han bliver nemt lang i spyttet,« siger Rasmus Jønsson.

Ifølge Jønsson, som indgående har studeret partiernes valgstrategier, så er man både i Venstre og Socialdemokraterne godt klar over de udfordringer, der ligger i at få partiledernes personlige popularitetskurver i vejret. I regeringen arbejder man intensivt med at få Anders Fogh Rasmussen placeret i blødere sammenhænge, hvor han kan vise andre sider af sin personlighed.

I Socialdemokraterne er Mogens Lykketoft blevet stylet og i forbindelse med lanceringen af hans bog sidste efterår blev pressen indviet i Lykketofts barndom og personlige liv.

Johannes Andersen siger, at Mogens Lykketoft i øjeblikket står urørlig i spidsen af Socialdemokraterne ikke mindst, fordi partiet ikke kan holde til endnu et splittende personopgør.

»Men undersøgelsen viser også, at den dag, der står en anden seriøs kandidat, så vil han stå svagt,« siger han.