Foghs fornemmelse for fjernsyn

Af

Regeringens medierådgivere er grebet i så mange manipulationer, at medierne bør lægge dem på is. De monopoliserer og farver informationsstrømmen, og medierne har svært ved at indrette sig på den ny virkelighed.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) er træt af store topmøder, der blot ender i tomme ord. Han vil hellere se konkrete forbedringer i ulandene, fremgik det af blandt andre TV2’s indslag fra Johannesburg-topmødet sidste mandag. Fogh bevæger sig i skjorteærmer rundt blandt fattige sorte i Sowetos slum. Det let fattelige budskab er filet til af medierådgiverne og går lige hjem i stuerne. Under overskriften »Fogh kræver handling« gør TV2 rede for, hvordan Fogh foretrækker projekter som rent drikkevand i Soweto frem for papirer og lange konference-taler.

Sagen er blot – og TV2 journalisten stillede end ikke spørgsmålet – at Fogh-regeringen har skåret ned på bevillingerne til de konkrete ulands- og miljøprojekter. Der bliver ikke flere, men færre konkrete projekter under Fogh-regeringen. Statsministerens nedskæringer repræsenterer det modsatte af, hvad han står og siger, og han bliver ikke konfronteret med det.

Efter britisk forbillede har VK-regeringen raffineret kommunikationen og forholdet til medierne. Nyheder handles på kryds og tværs. En journalist får en god historie, et nyt regeringsudspil, og ministeren får lidt positiv ukritisk omtale. Samme tankegang lå bag lanceringen af finansloven i småbidder hen over sommeren. På forsiderne af Jyllands-Posten og Berlingske Tidende har man kunnet læse overskrifter som: »Forskning får tilført milliarder,« »Minister i aktion mod arbejdsulykker«, »Tusinder af nye boliger på vej«. Efter at finansloven var lækket til Berlingske Tidende, men før andre havde mulighed for at læse den, beskrev statsministeren den sådan her: »Det er en massiv satsning på uddannelse, forskning, højteknologi og ungdomsboliger«.

Lige for sandhedens skyld. Der er ikke ekstra penge til uddannelse. Forskningen får ikke flere midler, og de ekstra midler til ungdomsboliger tages fra blandt andet byfornyelsen. Listen over VK’s manipulationer er lang. Blot endnu et eksempel: Tidligere i år tog sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forsiden af Berlingske Tidende med budskabet om, at regeringen nu sætter massivt ind mod danskernes fedme. Indholdet var mestendels varm luft. Og kort forinden havde regeringen nedlagt en lovende forsøgsordning til forbedring af børns kostvaner. Og for at gøre afklædningen fuldstændig, så fik vi torsdag i sidste uge sandheden om regeringens udrensninger i råd, nævn og puljer. Det var ikke, som initiativet fremstod, en vendetta mod bureaukratiets knopskydning, men et banalt politisk opgør med ekspertholdninger, der ifølge Anders Fogh Rasmussen var for venstreorienterede.

Hvor embedsmænd tidligere følte sig forpligtet til at fremstille en sag sobert og nøgternt – under hensyntagen til ministerens politiske farve – så er medierådgiverne sat i verden for at fremstille regeringen og ministeren i det bedst tænkelige lys. Og i det spil får man indtrykket af, at alle kneb gælder. Som Jyllands-Posten beskrev i sidste uge, holder rådgiverne sig end ikke tilbage fra at binde journalisterne en forkert historie på ærmet. Avisen beskriver et konkret tilfælde, hvor Lars Løkke Rasmussens medierådgiver fortalte en direkte usandhed.

Politikere må naturligvis indrette sig på den herskende medie-virkelighed, og ingen kan fortænke dem i at ville styre kommunikationen. Problemet er, at gruppen af medierådgivere monopoliserer informationsstrømmen fra centraladministrationen i en grad, vi ikke har set tidligere. Og medierne har tilsyneladende svært ved at indstille sig på den nye virkelighed. De viderebringer fortsat velvilligt regeringens toptunede budskaber under dække af at være først med nyhederne. Virkeligheden er, at medierne spiller rollen som nyttige idioter i en veltilrettelagt mediestrategi.

Løsningen er en kollektiv boykot af spindoktorerne. Det kan der kun komme bedre og mere sandfærdig journalistik ud af.