Fogh: Dansk arbejdsmarked skal åbnes

Af Karsten Christensen

Den frie bevægelighed for arbejdskraft til Danmark fra de nye EU-lande skal fastholdes, mener statsministeren, der dog lægger op til begrænset adgang til de sociale ydelser.

Danmark skal give fri adgang til alle fra de nye lande, der vil og kan arbejde. Men der skal ikke være fri adgang til de danske sociale ydelser. Det er overskriften for de forhandlinger, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) nu skal føre med Folketingets partier.

En rapport, som embedsmænd fra ti ministerier har udarbejdet, påpeger nemlig, at der kan opstå problemer i forhold til nye EU-borgeres brug af kontanthjælp, børnepasningsorlov og sygedagpenge. Derfor har Dansk Folkeparti forstærket kravet om at indføre en syvårig overgangsordning fra 1. maj næste år, hvor de ti nye EU-lande optages. Men det sker ikke, siger statsminister Anders Fogh Rasmussen (V):

»Regeringen vil fastholde det princip, at der skal være fri bevægelighed for arbejdskraften fra dag ét af udvidelsen af EU. Regeringen vil dog gennemføre princippet sådan, at arbejdstagere fra de nye EU-lande ikke får samme adgang som andre til sociale ydelser. Det har jeg også sagt til mine kolleger fra de nye EU-lande.«

Anders Fogh Rasmussen vil ikke gå i detaljer med, hvordan de nye regler kommer til at se ud, men forsikrede, at de danske ordninger vil være i fuld overensstemmelse med EU-retten. Han understregede også, at Danmark stadig skal have et fintmasket socialt sikkerhedsnet samtidig med, at der er fri adgang til det danske arbejdsmarked.

»Hvor der præcist skal ændres, skal nu forhandles med partierne. Rapporten fra ministerierne kortlægger, hvor der er problemer. Derefter vil forhandlingerne dreje sig om, hvordan man målrettet løser problemerne.«