FOA på udsalg!

Af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen

FAGLIGT TALT De offentligt ansattes forbund vil sælge ud af en af fagbevægelsens helt centrale grundværdier – nemlig strejkeretten. Et sådant skridt er en torpedo imod Hovedaftalen og dermed forbundene og LO.

23Udsalgsfeberen raser traditionelt i januar og februar. Forretningerne skal have tømt hylderne – og nye varer kommer til foråret. Mange forbrugere finder gode tilbud, men man skal passe på: Det er ikke alle annoncernes tilbud, der er det værd, de påstår.

Overraskende er det dog, at også et fagforbund – FOA – i år finder anledning til at »sælge ud« af fagbevægelsens grundværdier. Tilbuddet til Kristelig Arbejdsgiverforening er en overenskomst uden strejkeret, altså udsalg af en central grundværdi i fagbevægelsen.

Hvad er så betalingen: Et ikke nærmere defineret antal medlemmer skal acceptere, at deres overenskomstsikrede løn og arbejdsforhold bortfalder, hvis de formaster sig til at stemme nej til et overenskomstresultat. En sådan mekanisme er FOA’s »figenblad« for at acceptere en overenskomst uden strejkeret!

Begejstringen vil ingen ende tage, Kristelig Arbejdsgiverforening får den overenskomst, alle øvrige LO-forbund har afvist i mange år, og FOA kan score nye medlemsgrupper.

Pyt med principper, væk med værdierne, »skråt op« med konsekvenserne for øvrige forbunds medlemmer. Det er kun i festtalerne og i pensionsordningernes investeringspolitik, der skal tages højde for lønmodtagernes rettigheder.

Om lønmodtagerne, der skal beskæftiges under disse forhold, synes, det er en god idé – ja, det bliver de sandsynligvis ikke spurgt om. Hvad vil man gøre, hvis de sagde nej – etablere konflikt for at nå en overenskomst?

Alt i alt er det et dårligt tilbud, og det er – pænt sagt – ikke godt for FOA’s image. Men hvorfor så egentlig? Hvad er drivkraften og motiverne?

Det må formodes, at den overenskomst, FOA ønsker at indgå, bliver generelt dækkende. Derved bliver det en parallel overenskomst til en række forbunds overenskomster, et ønske FOA argumenterede meget for på LO-kongressen i forbindelse med vedtagelse af nye regler for løsning af grænsestridigheder – men som blev afvist.

Kristelig Arbejdsgiverforening har behov for en generel overenskomst med et LO-forbund.  Og da den øjensynlig vil være uden strejkeret, kan det jo ikke afvises at være et godt salgsargument for arbejdsgiverforeningen.

Se det er et rigtigt tilbud. Der er noget til både køber og sælger – medlemmer til organisationerne på bekostning af lønmodtagernes interesser.

Hvis LO ikke tager afstand fra FOA’s initiativ, så rammes LO af samme krav fra Dansk Arbejdsgiverforening i forhold til en fornyelse af Hovedaftalen – nemlig nye aftaler uden strejkeret. På den måde er det skridt, FOA påtænker at tage, en torpedo imod Hovedaftalen og dermed forbundene og LO.

Når der er udsalg, så plejer man at sikre sig, at tilbuddene ikke er så gode, at de underminerer virksomhedens eksistens.