FOA-formand bestået hos medlemmerne

Af | @MichaelBraemer

Næsten tre ud af fire FOA-medlemmer er tilfredse med, at deres formand er kommet ud af ugers konflikt med næsten ingenting. Han krediteres for at have sat sosu’er på den politiske dagsorden, mener arbejdsmarkedsforsker

KOMPROMIS Dennis Kristensen var i høj grad med til at skabe forventninger blandt sine medlemmer om 15 procents lønstigning. Men da de kommunalt ansatte sosu’er, pædagogmedhjælpere og dagplejere i sidste uge genoptog deres arbejde efter ugers konflikt, var det efter et forlig med Kommunernes Landsforening (KL), der gav en gennemsnitlig lønstigning på 13,4 procent, kun 0,3 procentpoint mere end det tilbud, der var fremsat af arbejdsgiverne før konflikten.

Der har også været kritik af, at FOA-formand Dennis Kristensen stillede sig tilfreds med for lidt, men det er ikke en vurdering, som deles af den brede kreds af FOA-medlemmer. 72 procent mener, at han har fremstået som en dygtig og kompetent forhandler under overenskomstforhandlingerne ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er foretaget i dagene efter forliget mellem KL og FOA blev indgået.

Alice Skals, tillidsrepræsentant for sosu’erne på ældrecentret Højgården i Vesthimmerlands Kommune, er en af dem, der ikke hænger sig i, at der kom til at mangle cirka halvandet procentpoint i forliget:

»Det, som jeg kan lide ved Dennis Kristensen, er, at han er vedholdende. Det kan godt være, at han går lidt meget enegang. Men jeg synes alligevel, at han har gjort det godt. De ting, der har været på bordet – ligeløn for lige arbejde, mandeløn til kvindefag – det er gode ting.«

Professor på Københavns Universitet Jørgen Steen Madsen siger, at selv om Dennis Kristensen ikke har skabt nogen kæmpe sejr, så krediteres han for at være brændt igennem mediemæssigt og have skabt respekt for forbundet og faget og sat sosu’er på dagsordenen på en måde, som de aldrig har været før.

Jørgen Steen Madsen mener også, at medlemmerne har en forståelse for, at konflikten ikke skal måles på, hvad der blev opnået i de allersidste dage. Det er altid den sidste femøre, man slås om i en konflikt.

»Konflikter opstår som regel i situationer, hvor der er opbygget et konfrontatorisk forhold mellem to sider, og man uanset et godt forhandlingsresultat ikke kan nå at lande, før man kommer ud i konflikt først. Man kan sige, at konflikten ikke kunne betale sig, men det var truslen om konflikten, der har skabt forudsætninger for et resultat, der er det bedste i 20 år,« siger Jørgen Steen Madsen.

Han mener, der er stor sandsynlighed for, at FOA-medlemmerne vil stemme ja til forliget.