FOA blåstempler kontroversielle løntilskudsjob

Af

Fyringer og ansættelsesstop på hovedstadens hospitaler har gennem længere tid gjort sygeplejersker og sosu-assistenter arbejdsløse. Tidligere accepterede sygeplejerskerne kontroversielle løntilskudsjob for at få nyuddannede sygeplejersker i arbejde, og nu følger fagforbundet FOA efter med en lignende aftale. Arbejdsmarkedsforsker kalder det en kortsigtet og farlig kurs for fagbevægelsen.

RISIKOADFÆRD Ulogisk. Uacceptabelt. Dobbeltmoralsk. Den type prædikater er normalt noget, fagforeningsfolk hæfter på arbejdsgivere, men nu kan fagbevægelsen bruge samme betegnelse om sig selv.

Selv om knap 1.200 social- og sundhedsassistenter sidste år mistede jobbet på hospitalerne i hovedstadsregionen, er fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) nemlig parat til at slå knude på sin egen holdning til løntilskud for at få to ender til at nå sammen.

Fra efteråret forventer FOA i hovedstaden at lande en aftale med Region Hovedstaden, der med løntilskud vil sikre 20-25 nyuddannede sosu-assistenter seks måneders forløb på et af hovedstadens hospitaler. Dermed opnår de unge sosu’er erfaring fra rigtige job, og samtidig fastholdes de i et fag, hvor der inden for få år kommer til at mangle hænder.

Løntilskudsjob på arbejdspladser, hvor der bliver fyret mennesker i ordinære job, er ellers traditionelt noget, der får fagbevægelsen til at slå syv kors foran sig. Faglig sekretær i FOA-Sosu København Poul Møller erkender da også blankt, at det er et dristigt initiativ, FOA spiller ud med.

»Reelt er det dobbeltmoralsk, at vi gør det, men på den anden side, når vi snakker sygehus, er det vigtigt, at vi holder vores faggrupper på sygehusene. Men det er en balancegang,« siger han og giver et bud på, hvordan han vil forklare sine fyrede medlemmer, at FOA trods fyringer aktivt presser på for at oprette støttede sosu-stillinger.

»Jeg vil nok forklare, at hvis vi bare satte os ned og ventede og ikke lavede noget, fordi vi syntes, det var amoralsk, så ville der være kommet et krav om, at vi skulle gøre noget …«

Kopieret af sygeplejersker

Aftalen er inspireret efter en model, som Dansk Sygeplejeråd og Region Hovedstaden etablerede fra nytår. Den tillod, at 20-25 nyuddannede sygeplejersker fik job med løntilskud for at fastholde dem i faget.

I januar 2010 stod otte nyuddannede sygeplejersker i hovedstaden uden job. Hen over sommeren sidste år var det tal ifølge Dansk Sygeplejeråd steget til 216. Og selv om tallet faldt i løbet af efteråret, var der i oktober stadig 166 ledige nyuddannede sygeplejersker i hovedstaden. Tendensen er den samme hos de nyuddannede sosu-assistenter – en faggruppe, der oven i købet føler sig presset ud af sygehusene af de selvsamme sygeplejersker, fordi der er et vist overlap i de to fags jobprofiler.

Karen Stæhr, sektorformand i FOA’s social- og sundhedssektor, siger:

»Vi er i sådan et dumt dilemma, også fordi vi får jo at vide af medlemmerne, at hvis sygeplejerskerne kommer ind, må I også gøre noget. De kan ikke forstå, at man hellere vil have en nyuddannet sygeplejerske med løntilskud frem for en social- og sundhedsassistent, der har gået 15-20 år og har megamange kompetencer og kvalifikationer,« siger hun og vedgår, at nogle medlemmer givetvis bliver sure på FOA.

»Jeg ville selv have svært ved at forstå det, og i øvrigt synes jeg, det er svært at forstå, at man først fyrer nogle med fuld løn og bagefter ansætter nogle med løntilskud. Altså helt almindelige medlemmer vil da tænke: Hvis de har brug for folk, hvorfor kan jeg så ikke være der? Hvad er der galt med mig? Det er da svært at forklare folk, at arbejdsgiverne sidder og tænker i nogle kasser. Folk vil nok tænke, det er helt ulogisk og helt uacceptabelt,« siger Karen Stæhr.

Hører om misbrug

Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, Vibeke Westh, er – trods det kontroversielle initiativ, som organisationen selv har debatteret heftigt internt – godt tilfreds med den model, som sygeplejerskerne har fået skruet sammen. Et særligt udvalg følger situationen, ligesom de lokale tillidsfolk fungerer som øjne og ører ude på hospitalerne. Sker der misbrug med ordningen, vil Dansk Sygeplejeråd derfor få det at vide, vurderer hun.

Overordnet følger sygeplejerskerne to modeller: Enten ansættes de som vikarer, mens det normale personale er på efteruddannelse. Eller også fungerer de som »føl« på afdelingerne:

»De skal ikke ind at erstatte, men være et supplement,« siger Vibeke Westh.

Den grænse kan nu nok være svær at trække. Det står klart, da koncerndirektør Katja Kayser, Region Hovedstaden, som har ansvaret for løntilskudsaftalerne, ikke kan afvise, at unge sygeplejersker måtte få fornemmelsen af at være billig arbejdskraft. For må en løntilskudsbetalt sygeplejerske eksempelvis selv gå ind og skifte patienterne?

»Det kan jeg ikke svare på. Det vigtige er, at man er en ekstra arbejdskraft, det vil sige, at man ikke erstatter en. Som sygeplejerske betyder det, at man er føl, man ser, hvad der foregår, men selvfølgelig skal man også lave noget fornuftigt. Man skal jo ikke stå med hænderne i lommen, fordi det bliver man jo ikke sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent af. Man skal kunne beskæftige sig med noget fornuftigt, men man skal ikke erstatte anden arbejdskraft. Men det er en balancegang. Det ved vi, og det ved fagbevægelsen,« siger hun og fortsætter:

»Derfor kan jeg jo ikke garantere, at nogen ikke vil føle, at den her opgave, som det nyuddannede føl udfører, i realiteten kunne være løst af en anden. Det vil jeg aldrig kunne garantere, for sådan fungerer det ikke i virkeligheden. Det afgørende er, at man kommer ud og fornemmer lugten i bageriet,« siger Katja Kayser.

Poul Møller fra FOA-Sosu København er godt klar over, at hans medlemmer kan komme i et dilemma mellem at udføre ligegyldigt arbejde og så have følelsen af at tage et job fra en, der skal have fuld løn.

»Man kan sige, vi kører på kanten med det her. Jeg kan godt frygte, de nyuddannede får opfattelsen af, at det bliver et skinjob, de udfører. Men vi prøver hele tiden at kigge på det her, så vi kan gøre det til en win-win situation,« siger han.

Han peger på et rotationsprojekt på Herlev Hospital, hvor arbejdsløse sosu’er, der har mange års erfaring med farmakologi, kommer ind som vikarer, så det faste personale kan komme på farmakologi-kursus.

»Der giver vi en beskæftigelse i en periode, plus det faste personale bliver opkvalificeret,« siger Poul Møller.

Værst tænkelige løsning

Det kan godt være, FOA og Dansk Sygeplejeråd vil gøre et kontroversielt initiativ til en win-win situation. Men ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet er det en farlig strategi.

»Det må være en ekstrem nødløsning, man er i gang med her. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at man fyrer folk og ansætter folk igen med løntilskud. Det er den værst tænkelige løsning for fagbevægelsen. Det er nøjagtigt den trafik, fagbevægelsen kritiserer. Det undrer mig, at man går med til det,« siger Flemming Ibsen.

Ifølge FOA stod valget mellem pest eller kolera.

»Jeg ser langt hellere, at man sikrer medarbejdere et ordentligt job til den løn, man skal have, uden at arbejdsgiveren får tilskud til det. Det her viser også, at hvis man sætter folk ind med løntilskud, er det, fordi der er behov for at have personale, men at man som arbejdsgiver kassetænker lidt. Man fyrer med den ene hånd nogle uddannede medarbejdere, og så ansætter man med den anden hånd nogle med løntilskud,« siger Karen Stæhr.

Men udløser løntilskuddene så varige job? Ja formentlig, vurderer Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden. I FOA er man dog ikke sikre.

»Nej, ikke som situationen er lige nu. Der sker for mange omrokeringer lige nu til, at hospitalssektoren skaber nye job. Så det bliver ikke lige nu. Men jeg håber, vi kan gøre de her medlemmer parate. Tidligere var hospitalssektoren kendetegnet ved en utroligt stor personaleomsætning. Det er nærmest gået i stå. Men det kommer på et eller andet tidspunkt igen. Og så er det, jeg tænker: Så er de her bedre rustet,« siger han.