Flygtninge og indvandrere har mistet vælgernes interesse

Af

Blot ni procent af vælgerne mener, at flygtninge og indvandrere er det vigtigste emne, som politikerne skal tage sig af. Dermed ligner det en deroute for det tidligere så højtprofilerede område. Vælgernes manglende interesse for emnet er en fordel for Socialdemokraterne.

DAGSORDEN Flygtninge og indvandrere tegner til at få langt mindre indflydelse på valgresultatet end ved de seneste folketingsvalg. Hvor det ved valget i 2005 var hver syvende vælger, der mente, at udlændingespørgsmålet var det vigtigste på den politiske dagsorden, er det i dag blot hver 11. vælger, som rangerer flygtninge- og indvandrerpolitikken højest. Det viser en sammenligning, som Ugebrevet A4 har foretaget på baggrund af data fra analysebureaet Epinion Capacent.

Lektor og valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet er overrasket over, at emnet er så relativt lavt placeret hos vælgerne. Han hæfter sig særligt ved, at statsministeren bare en dag, før valget blev udskrevet, placerede udlændingespørgsmålet øverst på den politiske dagsorden, da han pludseligt og markant ændrede holdning til, hvilke forhold afviste asylsøgere med børn skal opholde sig i Danmark under.

»Banen blev kridtet op til et indvandrervalg, men det fængede tilsyneladende slet ikke,« siger Kasper Møller Hansen og fortsætter:

»Velfærd ser altså igen ud til at blive det altdominerende emne. I den forstand kan det gå hen og blive en kopi af 2005-valget.«

Når udlændingespørgsmålet ikke i samme grad optager danskerne i dag, kan det hænge sammen med, at den stramme udlændingepolitik har bremset indvandringen. Det har medført, at mange danskere ikke i samme grad som før opfatter indvandringen som en trussel.

Det er blandt andet blevet påvist af forskerne bag de danske valgundersøgelser og i flere målinger foretaget af Ugebrevet A4. Hvor der i 2001 og 2005 var en overvægt af danskere, der mente, at indvandring udgjorde en trussel mod vores nationale egenart, er der i dag en overvægt af personer med den modsatte holdning.

At flygtninge og indvandrere på nuværende tidspunkt ser ud til at måtte indtage en statistrolle i den kommende valgkamp, er dog ikke en garanti for, at offentlighedens opmærksomhed ikke på et senere tidspunkt kommer til at kredse om netop det emne.

»Der er masser af muligheder for at bringe udlændingespørgsmålet på banen. En ny drejning af debatten, som kan komme til at spille en central rolle, er, hvordan vi tiltrækker flere kvalificerede udlændinge,« siger Kasper Møller Hansen.

Han fremhæver desuden, at spørgsmålet om såkaldt anti-radikalisering og oprindelseslandenes villighed til at tage imod deres flygtede landsmænd også kan bringe udlændingespørgsmålet tilbage i spotlight.

Dertil kommer, at flere af de politiske partier har en interesse i, at valget kommer til at handle om flygtninge og indvandrere. Mest åbenlyst gælder det for Dansk Folkeparti, Ny Alliance og Det Radikale Venstre, der alle har slået sig op på en klar profil på udlændingeområdet – dog med hvert sit meget forskellige indhold.

Venstre og konservative kan dog også have en interesse i, at udlændinge igen kommer højt på dagsordenen. For de konservative vil en diskussion om tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft være en god platform for at lancere partiets mærkesag »lavere skatter«. Og for Venstre vil udlændingespørgsmålet være en kærkommen lejlighed til at stække Socialdemokraterne. Ifølge Kasper Møller Hansen er S det eneste parti, der ikke står til at vinde på et valg, hvor udlændinge er omdrejningspunktet.