Flere job skal redde EU-landene

Af Peder Munch Hansen

Fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle er de overordnede mål for EU’s retningslinier for beskæftigelse, som Kommissionen netop har fremlagt.

Kun flere job kan sikre EU-landenes økonomier og skabe bedre sociale forhold, fremgår det af de retningslinjer for landenes økonomiske politik og beskæftigelse, som EU-Kommissionen i sidste uge spillede ud med.

Det er første gang, Kommissionen kommer med både retningslinjer for økonomien og beskæftigelsen på samme tid. De fælles udspil understreger den sammenhæng, som EU-landenes ledere finder, der er mellem den økonomiske udvikling og udviklingen i beskæftigelsen. Begge hold af retningslinjer skal bidrage til, at EU når målene fra Lissabon-topmødet i foråret 2000 om, at EU bliver den mest konkurrencedygtige region i verden inden 2010, førende inden for ny teknologi og med en udbredt social samhørighed.

Retningslinjerne for økonomien fokuserer på en stram økonomisk politik og opfordrer medlemslandene til at fremme rammer for, at arbejdsmarkedets parter indgår ansvarlige lønaftaler.

Retningslinjerne for beskæftigelse følger oplæggene til EU-topmødet i marts og har tre overordnede mål: Det er fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet i arbejdet og et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle.

EU-kommissær Anna Diamantopoulou sagde ved fremlæggelsen af retningslinjerne i Europa-Parlamentet i Strasbourg, at det fælles udspil til retningslinjer understreger, at EU nu strammer op i forsøget på at nå målene fra Lissabon.