Flere i arbejde

I fredags præsenterede regeringen sit nye udspil til en arbejdsmarkedsreform, der skal udvide arbejdstyrken med 133.000 personer og skaffe 87.000 nye job inden 2010. Udspillet skal inden sommerferien forhandles med arbejdsmarkedets parter. Selv om regeringen ikke ønsker at lægge sig fast på enkeltheder inden forhandlingerne, indeholder debatoplægget nogle klart afgrænsende rammer, der peger på, hvordan den kommende reform kommer til at se ud:

Flere flygtninge og indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet, de unge skal hurtigere i beskæftigelse, svage grupper skal integreres i fleks- og skånejobs, de ældre skal vente med at gå på pension, og først og fremmest skal det kunne betale sig at arbejde, ligesom formidlingen af job skal være hurtigere og mere enkel end i dag.

Regeringen forestiller sig at nå målet ved at skabe en mere enkel struktur på arbejdsmarkedsområdet.

  • Der skal ikke gøres forskel på aktivering og formidling af job til kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.
  • Systemerne skal »samtænkes«, så man kun bevarer det bedste fra de forskellige systemer.
  • De lediges pligt til at stå til rådighed skal styrkes.
  • Nye private aktører skal inviteres til at jobformidle og aktivere.

Regeringen forventer at fremlægge sin færdige reform til politisk drøftelse til efteråret.