Flere i arbejde sælger i udlandet

Af | @GitteRedder

VK-regeringens jobplan, der er udskældt herhjemme for at bruge mere pisk end gulerod over for de ledige, går som varmt brød i udlandet.

Noget overraskende for beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) selv er regeringens jobplan »Flere i arbejde« blevet et hit uden for Danmarks grænser.
»Flere lande har henvendt sig for at rekvirere vores beskæftigelsesplan, og derfor er vi i fuld gang med at oversætte den til engelsk,« siger ministeren, hvis plan ellers har mødt heftig kritik herhjemme.

Foruden Slovakiet har Norge, Finland og Tyskland allerede fået planen, ligesom EU-Kommissionen har bedt om at få den tilsendt. De pågældende lande har fået den i dansk udgave, og så får de den selv oversat med tolkebistand. Men flere lande står på venteliste til at få den engelske oversættelse tilsendt, når den er på gaden i slutningen af året.
En af forklaringerne på, at »Flere i Arbejde« går som varmt brød i udlandet, er den store fokus på Danmark under det danske EU-formandskab. Men generelt har Danmark ry for at føre en aktiv og vellykket beskæftigelsespolitik, og derfor skeler mange lande til arbejdsmarkedspolitiske tiltag i Danmark.

Den tidligere SR-regerings held til at knække høje arbejdsløshedskurver i samarbejde med arbejdsmarkedets parter lagt sammen med, at forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) var en af hovedarkitekterne bag EU’s beskæftigelsespoliti, smitter også af på interessen.

Men også parternes styrke i Danmark og traditionen med at forhandle og ansvarliggøre parterne via det såkaldte trepartssamarbejde har en betydning, mener Claus Hjort Frederiksen.
»Den franske arbejdsminister har bedt om at komme til Danmark på et arbejdsbesøg. I Frankrig vil man sikre en større parts-deltagelse i udarbejdelsen af arbejdsmarkedspolitikken. Så set fra et dansk synspunkt går det den rigtige vej, og jeg kan spore en voksende interesse for den danske model ude i Europa,« siger Claus Hjort Frederiksen.