Flere erstatninger til kræftramte

Af
Dorthe Kragh

Ny kræftrapport skal indgå i vurderingen, når det fremover skal afgøres, om en kræftsygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Det vil gøre det lettere at få erstatning.

Det vil fremover blive lettere at få anerkendt kræft som en arbejdsskade. Det lover beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at en ny stor rapport fra Kræftens Bekæmpelse og Arbejdstilsynet dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem bestemte brancher og risikoen for at udvikle bestemte kræfttyper. Resultaterne af kræftundersøgelsen blev offentliggjort i Ugebrevet A4 for to uger siden.

Sidste år anmeldte 189 danskere kræft som arbejdsskade, men kun 106 fik medhold i, at de havde fået kræft som følge af deres arbejde.

»Kræftrapporten er i allerhøjeste grad interessant. Den kan bruges til at få arbejdsskadeerstatning i forhold til kræft, og rapporten vil give et væsentligt bidrag til at få nye sygdomme optaget på listen over erhvervssygdomme,« fastslog Claus Hjort Frederiksen på et åbent samråd i Folketinget onsdag.

Arbejdsskadestyrelsen støtter ministerens vurdering. Dokumentationskravene til anerkendelse af en arbejdsskade bliver som følge af den nye arbejdsskadereform nu lempet. Det betyder, at undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse vil kunne indgå i vurderingen, både når listen over godkendte erhvervssygdomme skal opdateres, og når en konkret arbejdsskadesag skal behandles. Styrelsen undersøger også i øjeblikket, om der allerede nu sker en underanmeldelse af kræfttilfælde som arbejdsskader. Det sker på baggrund af en mistanke om, at ikke alle læger er lige opmærksomme på at anmelde kræftsygdomme som en arbejdsskade i de tilfælde, hvor kræften muligvis skyldes den syges arbejde.