Flaskehalsen peger på et ja fra FOA-medlemmerne

Af Gladis Johansson

Flertallet af de kommunalt ansatte FOA-medlemmer godkender ifølge A4-måling forliget mellem deres forbund og kommunerne. Dermed er vejen banet for et regeringsindgreb over for de strejkende sygeplejersker og pædagoger, vurderer arbejdsmarkedsforsker.

STOPKLODS Overenskomstforhandlerne på det kommunale område kan ånde lettet op. Flertallet af sosu’er, pædagogmedhjælpere og dagplejere takker nemlig efter al sandsynlighed ja til det overenskomstforlig, deres forbund Fag og Arbejde (FOA) forhandlede hjem med arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) 5. maj.

I en ny A4-måling er der ja til forlig fra to ud af tre – 66,5 procent – af de adspurgte FOA-medlemmer, der allerede har stemt eller ved, hvad de forventer at stemme. Kun hver tredje – 33,5 procent – har stemt nej eller forventer at stemme nej, viser målingen, som Analyse Danmark har foretaget for A4 19.-22. maj blandt 403 kommunalt ansatte FOA-medlemmer.

Dermed er ja-sigernes forspring så stort, at der skal ske et massivt stemmeskred i afstemningens sidste dage, hvis det skal ende med et nej. Og derfor tyder alt på, at 154.000 kommunalt ansatte får en ny overenskomst, når urafstemningen slutter ved midnat nu på onsdag til midnat.

De kommunale arbejdsgiveres topforhandler Mads Lebech (K), formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, er tilbageholdende med at kommentere en afstemning, der ikke er slut. Men:

»Det vil selvfølgelig være glædeligt, hvis det bliver et ja. Og vi står i hvert fald ved aftalen.«

Selv om FOA i begyndelsen af overenskomstforhandlingerne lagde hårdt ud med at kræve 15 procent i lønstigning og blankt afviste de 12,8 procent, som størstedelen af det offentlige arbejdsmarked har indgået overenskomst om, så accepterer flertallet af medlemmerne altså de gennemsnitligt 13,4 procent, forbundsformand Dennis Kristensen har hevet hjem i forliget. Og dermed kan han konstatere, at han har medlemmerne med sig:

»Jeg er glad, hvis tallene holder stik, og medlemmerne siger ja. Det er et fint forlig, men det var jo ikke det, vi gik efter. Vi havde satset på 15 procent. Men i forhold til, hvad strejken kunne have ført til, og at vi måske havde fået et regeringsindgreb, så var det det bedste, vi kunne få hjem.«

Står A4-målingen til troende, så tøver arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen ikke med at kalde det en »kæmpe triumf« for Dennis Kristensen. Selv om »supermålet« på 15 procent lønstigning var urealistisk, så mener Flemming Ibsen, at FOA tog en chance ved at indgå et forlig, der ikke indfriede de forventninger, mange medlemmer har haft.

»Derfor kunne man godt have forventet et nej. Men FOA har altså i modsætning til BUPL medlemmerne med sig,« siger han med henvisning til det forlig, pædagogernes forbund indgik, men som 6 ud af 10 medlemmer siden forkastede.

Flemming Ibsen er ikke i tvivl om, at et ja til FOA-forliget betyder regeringsindgreb over for de strejkende pædagoger, sygeplejersker og hospitalsansatte, inden Folketinget går på sommerferie. Men hvordan indgrebet bliver landet, er han spændt på at se. Et indgreb på 12,8 procent i lighed med det resultat, størstedelen af de offentligt ansatte accepterede uden strejker, vil skabe store frustrationer blandt de hospitalsansatte i Sundhedskartellet. Men en højere procent vil skabe frustrationer den anden vej.