Fire fagforbund vil formidle job på nettet

Af | @GitteRedder

Fire LO-forbund præsenterer i efteråret nyt elektronisk jobformidlingssystem. Både arbejdsgivere og arbejdsmarkedsforskere hilser initiativet velkommen, og selv om nogle forbund har takket nej til at være med, er de fire forbund overbeviste om, at projektet bliver en faglig succes i cyberspace.

»Pædagogmedhjælper gennem 19 år søger job.« Så kort og præcist kan et CV og en ansøgning lyde på fagbevægelsens nye elektroniske jobformidling, der går i luften i nærmeste fremtid. Pædagogmedhjælperen, der klikker sig ind på jobformidlingen, vil lynhurtigt få et overblik over samtlige ledige stillinger og kan via nettet også ansøge om jobbet.

I første omgang er det kun de fire fagforbund HK, PMF (Pædagogisk Medhjælper Forbund), SL (Socialpædagogernes Landsforbund) og FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), der i fællesskab har udviklet den nye jobformidling. Meningen er at tage konkurrencen op med arbejdsformidlingens job-net og en håndfuld store kommercielle jobbanker på nettet. Men flere forbund står på spring for at hoppe på den faglige jobportal, når den har overstået de forventede startvanskeligheder. Andre forbund, blandt andet El-Forbundet, har valgt at køre solo og søsætter egne jobportaler i løbet af kort tid. 

Ud over at ville forbedre medlemsservicen, er liberaliseringen af arbejdsmarkedspolitikken og den øgede konkurrence mellem a-kasserne, som er en konsekvens af arbejdsmarkedsreformen »Flere i arbejde«, den direkte forklaring på, at forbundene kaster penge og prestige ind i det nye jobformidlingsprojekt.

Først i luften

PMF lancerer som de første jobportalen på forbundets hjemmeside allerede i september.
»Ambitionen er, at alle job inden for vores branche bliver tilgængelige på hjemmesiden. Det betyder, at både ledige medlemmer og ansatte med lyst til at følge med i udviklingen på jobmarkedet via vores hjemmeside kan få et fuldstændigt overblik,« siger formand for PMF’s a-kasse Nanna Højlund.

Den jobsøgende laborant, mediegrafiker eller hjemmehjælper kan med et enkelt søgeord få scannet hele jobmarkedet for ledige job inden for sit felt, eller man kan søge på bestemte regioner, ligesom det er muligt at efterlyse stillingsopslag, der opfylder nogle bestemte kriterier. Ikke alle LO-medlemmer er superbrugere på internettet, ligesom nogle er ordblinde eller har svært ved at formulere sig. Derfor er den nye jobportal tænkt meget enkel, så den bliver nem at betjene, og samtidig kan medlemmerne via deres lokale afdelinger gå på nettet eller lære at bruge jobbanken.

»Vi gearer os til en moderne medlemsservice, og jobformidling på nettet er et kanontilbud til medlemmerne. Det ville jo være fjollet, hvis et forbund undlod at tilbyde en så åbenlys medlemsservice,« fastslår Nanna Højlund.

I HK er der en HB-beslutning om at jobformidling via forbundets nye medlemsportal – mitHK – skulle være en af kerneydelserne, så ifølge leder af HK’s Arbejdsmarkeds- og uddannelsesafdeling Jette Lund Pedersen ville HK under alle omstændigheder give de 370.000 medlemmer en jobbank.

»Men de fire forbund har i fællesskab udviklet et rigtig godt værktøj, hvor teknologien er helt i top, og derfor har jeg stor tillid til at jobbanken vil blive godt modtaget hos medlemmerne«, siger Jette Lund Pedersen. HK er i forvejen langt fremme med en kortlægning af medlemmernes kvalifikationer og joberfaring via en særlig database, hvor medlemmernes CV’er  i dag er arkiveret elektronisk. Databasen og den nye jobportal vil komme til at arbejde sammen og fungere som et enstrenget system. 

Heller ikke i FOA spores slinger i valsen, når a-kassechef Winnie Lindner bedyrer, at »her er fremtidens jobformidling, så der er ingen vej uden om for fagforbundene.«

Hun er overbevist om, at jobportalen bliver en succes. Dels har fagbevægelsen udviklet en såkaldt intelligent søgemaskine, der er fodret med arbejdsmarkedsviden og branchekendskab og derfor meget præcist skal kunne matche en jobsøgers CV til en bestemt stilling. Desuden vil forbundenes lokalafdelinger få et effektivt redskab, som de kan bruge direkte i forhold til et medlem, der vil finde nyt arbejde.

»Vi bliver en væsentlig konkurrent til AF-jobnet, fordi vi med en avanceret søgerobot langt bedre kan matche den jobsøgende med det rette job,« mener Winnie Lindner.

Ikke konkurrent til AF  

Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Lars Goldschmidt, anerkender slet ikke præmissen om, at AF-jobnet og fag-net bliver konkurrenter. Frem for at betragte fagbevægelsens initiativ som en trussel, ser han det som et stort fremskridt for gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet.

»Jo flere, der udbyder og formidler ledige job, jo bedre. Fagbevægelsens virtuelle jobbank vil ikke være en konkurrence, men et bidrag til at sikre, at ledige hurtigst muligt kommer i job, og at arbejdsgiverne hurtigst muligt får besat deres stillinger,« siger Goldschmidt og advarer samtidig om risikoen for kaos i cyberspace.

»Vi skal være omhyggelige med at samarbejde og linke til hinandens jobportaler, så det ikke bliver en uoverskuelig jungle for den jobsøgende,« siger Lars Goldschmidt.
Også arbejdsgiverne hilser fagforbundenes elektroniske jobformidling velkommen, men deler

Goldschmidts frygt for, at der kan blive kaotiske tilstande på nettet. Arbejdskraftchef i Dansk Arbejdsgiverforening, Tina Voldby, kalder det ganske fornuftigt, at forbundene opruster service og hjælper med jobformidling på nettet.

»Også fordi der indbygget i fagbevægelsens jobbank bliver en vejledning og hjælp-til-selvhjælp for at finde nyt job, så folk hurtigst muligt kommer væk fra ledighed. Men jeg vil gerne advare mod en bureaukratisering af jobmarkedet, så arbejdsgiverne skal lægge ledige stillinger ud på mange forskellige jobbanker for at være sikre på, at alle ser det. Det enkelte job skal ud så bredt som muligt, så flest mulige har kendskab til det. Det ideelle er gennemskueligheden, og der må man appellere til et samarbejde mellem de forskellige jobportaler,« siger Tina Voldby. 

Et marked med muligheder

Forsker i arbejdsmarkedsforhold, afdelingsleder Lisbeth Pedersen fra Socialforskningsinstituttet vurderer, at jobformidlingsmarkedet på internettet langt fra et mættet.

»Trenden går i den retning, at flere og flere job udbydes og søges via jobbanker på internettet. Det er udmærket med konkurrence, for det kan betyde en højere kvalitet. Fagbevægelsen har stort branchekendskab, godt kendskab til både medlemmer, job og arbejdsmarkedspolitik, så med den store viden på feltet er fagforbundene en naturlig udbyder på markedet. Mange private bureauer popper også op og har forskellige former for viden, men vil næppe kunne hamle op med fagforbundenes,« siger Lisbeth Pedersen. 

Efterhånden som jobformidling via internettet vokser i omfang, risikerer man også, at nogle mennesker på arbejdsmarkedet, der ikke har netadgang via computer, ikke fanges op, og Lisbeth Pedersen advarer imod den udvikling. Her har både AF og fagbevægelsen en opgave i at sørge for, at de får kendskab til job og uddannelsesmuligheder. Og her er vejledning på nettet ikke tilstrækkelig, påpeger hun.