Finansministeren og smagsdommerne

Af redaktionen

Finansminister Thor Pedersen mener, at Ugebrevet A4s oplysninger om, at regeringen har oprettet 77 nye råd, nævn og udvalg er forkerte. Vores gennemgang bygger på en ganske omfattende aktindsigt i udvalg fra samtlige ministerier. Thor Pedersens eget ministerium har som det eneste nægtet pressen indsigt i, hvilke råd og udvalg man har nedsat i år. Det vil forblive en hemmelighed.

Thor Pedersen hævder, at regeringen kun har oprettet 27 nye organer, mens han betegner de øvrige 50 som »interne embedsmandsudvalg«, der underforstået kun har en kort levetid. Dette er ikke korrekt. Mindst 35 af disse 50 udvalg er rent faktisk eksterne. Listen kan ses på Ugebrevet A4s hjemmeside.

Dertil kommer, at den liste, som regeringen sidste år præsenterede som sin »dødsliste« over råd og udvalg, var en blandet buket af udvalg, råd og nævn og puljer – nøjagtig som de mindst 77, som nu er oprettet. Et betydeligt antal af de udvalg, som regeringen ville »rydde op i«, var reelt allerede »døde«, fordi de for længst havde udstået deres opgaver. Når den type udvalg kan tages med på den ene vægtskål, kan man naturligvis også medtage tilsvarende udvalg, der vil få den samme skæbne, i den anden vægtskål.

Endelig mener Thor Pedersen, at hele opgørets mål ikke handlede om at skaffe 346 millioner kroner til »centrale velfærdsområder«. Det er muligt, at det er sandt, men det var ikke det, der fremgik, da Thor Pedersen for knap et år siden fremlagde »dødslisten«. Hans argumentation den dag var, at det var bedre at bruge de mange penge »til hofter til fru Jensen« end til gode råd til en minister.