Fin start på sommeren

Af John Dahl, forbundsformand i HK.

Fagligt talt HK har lagt grundstenen til fremtidens forbund, og det er vi faktisk stolte af.

Som HK-formand synes jeg, sommeren er kommet rigtig godt i gang. Folk, der er rimelig tæt på forbundet, vil ikke være i tvivl om, hvorfor HK/Danmark har vedtaget en ny struktur, der skal geare os endnu mere til at servicere det enkelte medlem bedst muligt.

Medierne har godt nok ikke beskæftiget sig overvældende meget med vores ekstraordinære kongres midt i juni. Det hænger vi ikke med hovedet over. Indadtil i organisationen har strukturspørgsmålet været til hed debat i længere tid, men vi kan ikke forvente, at HK’s fremtid har samme interesse uden for HK’s egne cirkler.

Her har størrelsen af og åbenheden omkring diverse honorarer til forbundsformanden og andre valgte HK’ere hentet mere søgelys. Det er en forudsigelig medieprioritering her og nu, men honorardebatten har selvfølgelig ikke substans til at fordunkle den proces omkring udviklingen af HK, som vi gav det officielle startskud hin solbestrålede juni-weekend.

Det centrale omdrejningspunkt i HK’s fremtidsvision er målbevidst at skabe en struktur, der kan levere resultater, og hvor pejlemærket er, hvad der tjener det enkelte medlem bedst. Begrebet »kerneydelser af høj kvalitet« indføres formelt. Hvert enkelt medlem skal opleve samme høje faglige standard, uanset hvilken afdeling medlemmet er tilknyttet.

For to af de fem sektorer – HK/Service og HK/Industri – er der lagt op til sammenlægning. De holder fusionskongres i oktober i år. Desuden skal de to sektorer for offentligt ansatte – HK/Stat og HK/Kommunal – afdække samarbejdsrelationerne i de kommende år. Og måske også sammensmeltes på et tidspunkt.

Ikke mindre væsentligt er det, at de nuværende 41 lokale afdelinger gennem sammenlægninger i løbet af fire år bliver til mellem 17 og 22 slagkraftige regionale afdelinger, hver med deres sæt af lokale kontorer.

Den basale service skal medlemmet fortsat kunne finde på sit lokale HK-kontor. I stigende grad suppleret med service via internettet, hvor vi også står over for en markant udbygning af faciliteterne.

Med sammenlægningen af afdelinger følger opbygningen af særlige lokalt netværk, hvor aktive HK’ere både kan arbejde med faglige udfordringer og dyrke den lokale politiske indflydelse.
Alt dette – plus andre tiltag, jeg ikke skal komme nærmere ind på her – må ikke koste medlemmet mere. Kontingentet til HK må højest stige med 80 procent af lønudviklingen – og gerne mindre, som vi har praktiseret det i de senere år. Men vi skal selvfølgelig sikre, at medlemmerne får mindst lige så meget for pengene som hidtil.

Et af flere midler til at fastholde det mål bliver en årlig medlemstilfredshedsanalyse. Med den vil vi tjekke, at HK har de varer på hylden, som lever op til medlemmernes krav og forventninger.

24Samtidig med således at gøre status skal vi selvfølgelig også se fremad. Det vil vi blandt andet gøre i et fremtidsværksted, som én gang årligt fremlægger mulige scenarier for HK’s udvikling.

HK/Danmark har hvert af de seneste år mistet 4.-5.000 medlemmer. Det er der flere grunde til. Og vi kan for eksempel ikke gøre så meget ved, at det i disse år er nogle små årgange, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Men med vedtagelsen af visionen for fremtidens HK mener jeg, vi har skabt et velegnet værktøj til at dæmme op for den del af medlemstilbagegangen, der har andre årsager.

Så jeg fløjter mangen en glad strofe her ved indgangen til sommeren 2003.